Jorden er ikke rund, jorda er flat, det er ingen kurve

Våre øyne ser at jorda er flat

Vi har blitt fortalt igjen og igjen at jorda er en ball, og at den dermed har en kurve. Kurven kan ikke sees med det blotte øye, visstnok fordi jorda er så stor i forhold til synsrekkevidden vår, men skal allikevel være årsaken til at vi kan se at ting forsvinner i horisonten. Kurven på ball-jorden kan man beregne med enkle regnestykker ut fra at jorda skal ha en radius på 6371 kilometer, og følgelig en omkrets på 40 030 km.

Tallene forteller oss at jordas kurve er mye større enn vi tror, og den bør være synlig med det blotte øye bare etter et par kilometer.

Båter forsvinner ikke ned over kurven

Hvis jorda er rund og har en kurve, bør båter forsvinne gradvis ned bak horisonten og lene seg fremover og sidelengs når de beveger seg bort fra deg siden de følger vannets kurve, og denne effekten bør være synlig allerede etter et par kilometer.

Dette skjer ikke i virkeligheten. Små båter og objekter forsvinner ut av synsrekkevidde hvis de er langt nok ute, men hvis du bruker en sterk kikkert eller et kamera med zoom, blir de synlige igjen.

Store båter forsvinner med bunnen først, men ser ikke ut til å lene seg over når de følger den angivelige kurven, og effekten starter mye lengre ute enn den burde, helt ute i horisonten. Denne effekten er den samme som gjør at sola går ned med bunnen først, det er på grunn av perspektiv. Øynene våre kan ikke se uendelig langt, horisonten er enden på synsrekkevidden.

Du kan også se strandkanten på andre siden selv om den burde vært flere meter under horisonten allerede etter et par kilometer. Sjekk selv neste gang du er på stranda! Du kan sjekke avstanden du ser med en kart-applikasjon som Google Maps.

Ting blir mindre og mindre jo lengre vi ser til de forsvinner, uavhengig av jordas kurve.

Horisonten stiger og er alltid i øyehøyde

Hvis jorda er en ball, ville horisonten sunket gradvis og til slutt forsvunnet ned under deg hvis du stiger opp, for eksempel i et fly. Dette kan vi ikke observere. Horisonten holder seg i øyehøyde, og jorda krymper slik at du bare ser lenger og lenger unna jo høyere opp du går. Det fins absolutt ingen autentisk video online som viser at jorda har en kurve, enten det er filmet med ballong, drone eller fra fly. Alle videoer viser at horisonten er midt i bildet og er helt flat. Send oss gjerne eksempler på det motsatte!

Horisonten stiger alltid til øyehøyde. Det er ingen synlig nedadgående kurve bortover mot horisonten, selv på titalls kilometers høyde. Jorda er en flat disk, og horisonten går i sirkel rundt deg. Ser du det?

Synsrekkevidde og perspektiv

Øynene våre er sterke, og vi kan se ganske langt. Står du på en høyde og kan se over fjellene foran deg kan du se den flate horisonten mange titalls kilometer unna, i hvert fall 50-60 km borte. En fugl på sjøen kan du se kanskje 1-2 kilometer unna, en mann i en båt er større og du kan se ham kanskje 2-3 km unna. Selv en ganske liten båt kan du se 20 km unna.

Kommer mannen nærmere blir han større og større, og ting som beveger seg bort fra deg blir mindre og mindre til det til slutt forsvinner helt. Jo større tingen er, jo lengre unna er dette "forsvinningspunktet". Det er ikke jordas kurve som gjør at ting forsvinner ut av synsrekkevidde, det er perspektivet.

Synsrekkevidden din går i sirkel rundt deg, og perspektivet får ting til å krympe og samle seg i horisonten (enden av din synsrekkevidde) jo lengre unna vi befinner oss tingen vi ser på. Det fins ingen nedadgående kurve bort fra deg som det burde vært på en ball.

Hvordan regner vi ut kurven på jorden

Vi har blitt fortalt at jordas radius er 6371 km, og det gir en omkrets på 40 030 km. Siden jorda skal være en ball kan vi finne ut hvor mye kurven faller mellom to punkter på jorden med enkel matematikk:

 • Vi ønsker å finne høyden (h) over distansen (d)
 • Jordas radius (r) = 6371 km, basert på tall fra Wikipedia
 • Omkretsen er 2πr = 40 030 km
 • Siden en sirkel har 360°, finner vi at 1 kilometer er 360°/40 030 km = 0,009°
 • Vi ganger så distansen (d) med 0,009° og finner ut vinkelen (a)
 • Ut i fra dette kan vi finne formelen h = r * (1 - cos a) som er riktig for alle distanser (d)

Hvis vi for eksempel bruker 20 km som distansen (d), finner vi at vinkelen (a) er 20 km * 0,009° = 0,18°. Høyden (h) blir da h = 6371 km * (1 - cos 0,18°) = 0.03139 km, så jordens kurvatur over 20 km skal være 31,4 meter

Vi har laget en kalkulator for å regne ut hva kurven skal være over en gitt distanse, klikk på linken for å prøve selv. Du finner forklaringen gjengitt på Engelsk. Send gjerne linken til de du kjenner eller folk som driver med astronomi eller matematikk! Formelen er helt nøyaktig for alle distanser.

Det er lett å regne ut hvor høy kurven bør være med en enkel formel. Vi ønsker å finne høyden h, som er fallet i kurvatur fra ditt ståsted over en gitt distanse d, basert på at jorden påstås å ha en radius r på 6371km. For eksempel, kurven vi skal se over bare 20 kilometer, er 31,4 meter. Kan du se noen slik kurve?

Eksempler på bruk av formelen

 • For en avstand på 120 kilometer, tilsvarende lengden av Mjøsa vil kurven være 1130 meter
 • For en avstand på 170 kilometer tilsvarende lengden tvers over Middelhavet nær Malaga i Spania vil kurven være 2268 meter
 • For en avstand på 20 km, tilsvarende Oslofjorden på det bredeste vil kurven være nesten 32 meter
 • For en avstand på 10.000 kilometer tilsvarende en kvart jordklode eller en reise fra fra Norge til Singapore, vil kurven være nesten lik Jordens radius på 6363 kilometer!

Visuelle eksempler

 • I Andalucia i Spania mener mange de kan se Afrika på andre siden av Middelhavet. Ved Gibraltar er det bare 14 km over og selv på en disig dag ser du over ganske lett.
 • Å stå i Motril i Andalucia og se over Middelhavet er verre. Der er det 170 km over, men mange hevder at man ser Afrika derfra, og at bare dis eller tåke hindrer en. Formelen sier at det er en kurve på 2268 meter over Middelhavet her.
 • På Jeløya ved Moss der Oslofjorden er på det bredeste er det lett å se Holmestrand på andre sida av fjorden litt over 20 km borte. Med kikkert ser du lett stranda på andre siden. Den beregnede kurven på 31.4 meter er det ingen som ser.
 • Suezkanalen mellom Middelhavet og Rødehavet er 192 km lang og har ingen sluser. Tidevann og en liten høydeforskjell skaper litt strøm i kanalen. Suezkanalen er helt flat.

Suezkanalen: Båt etter båt langt borte så langt synsrekkevidden tillater

 • Ser du skip på havet er det alltid lett å få øye på de skip som er bak de nærmeste. Du kan se vannlinjen på alle skipene du ser når bølgehøyden ikke er stor.
 • Verdens lengste elv Nilen er 6853 km lang og har en høydeforskjell på mindre enn en halv meter, unntatt noen fall helt i begynnelsen. Den flyter langsomt avgårde i hele sin lengde.

Nilen er flat og lang

 • På en rund jord seiler vi ned på den ene siden, helt ned til Sydpolen og opp igjen på den andre. Det er jo ganske absurd at noen tror det er slik. Mennesket er jo ingen flue som kan henge fast i taket.
 • Det lengste man kan se fordi Jorda har denne kurven, er omtrent 5000 meter hvis du er omtrent to meter over bakken eller vannflaten/havet. Det stemmer jo ikke for alle vet at man kan se mange titalls kilometer.

Hvis man står på en ball er man alltid på toppen og kurven går ned bort fra deg i alle retninger. På en ball hadde man måttet se nedover for å se horisonten, men i virkeligheten kan vi observere at horisonten er rett fram i øyehøyde uansett hvor høyt oppe du befinner deg, til og med på over 30 kilometers høyde.

Nye kameraer og kikkerter

Hvis man på en klar dag bruker et kamera med stor forstørrelse kan man se veldig langt og ta bilder langt borte slik som videoen viser. Det er fantastisk å kunne stå på jorda og se så langt og på en måte overvinne kurven. En kikkert virker også slik.

Hele båten og bøyen forsvinner, men kommer til syne når du zoomer inn. Årsaken til at ting forsvinner i horisonten er perspektivet, ikke at det er noen kurve.

Før du går på Wikipedia og sjekker

Wikipedia og vitenskapen forklarer det at du ikke kan se kurven med noe de kaller "refraksjon". Dette mener de er et naturlig fenomen som gjør at lyset på en eller annen måte bøyer seg slik at man ikke kan se noen kurve. Andre sier at det er fordi Jorden er så stor i forhold til oss, men tallene viser at dette ikke stemmer. Det skal være 31,4 meter kurve over 20 km, og det hadde vi sett hvis den var der.

Les om the Bedford Level eksperiment her, et eksperiment som for lenge siden beviste at jorda ikke har noen kurve.

Søk på nettet etter eksperimentene til Sagnac, Michelson-Morley, Michelson-Gale og George Airy for flere eksempler, men les flere kilder enn Wikipedia for disse. Vitenskapen, som Wikipedia representerer, skal alltid ha det til å passe med at jorden er en ball, og vil diskreditere eller la vær å nevne andre konklusjoner.

Herved er tallene og regnestykkene presentert

Historien om Jordas kurve inneholder feil. Øynene våre ser ikke noe kurve og regnestykkene stemmer ikke. Jorda er ikke en ball, eller den er mye større enn vi tror, for våre øyne lyver ikke. Vi kan ikke se at jorda har noen kurve. Det finnes heller ikke autentiske bilder fra rommet av en ball-jord for alle bildene er data-animasjoner eller kompositter, og kan ikke brukes som bevis siden de lett kan forfalskes. NASA og vitenskapen har store forklaringsproblemer, og en dag vil det hele rakne.

Enten har ikke jorda en radius på 6371 km, eller så er den padde flat.

Linker

Kalkulator som vi har laget for å regne ut hva kurven skal være over en gitt distanse

Sola går rundt oss rett der oppe på himmelen, ser du det?

Tyngdekraften fins ikke og trengs ikke i et geosentrisk univers

Hvorfor lyver de om hvordan jorda ser ut

Her kan du lese ekstreme fortellinger om vårt univers: Jorda er i sentrum av universet som ikke fins og sola går rundt jorden.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.