Jorda rund kule fantasi avgrenset flat jord bevist

Jorda ikke slik vi blir lært på skolen

Vi kan alle se at Jorda er flat. Det finnes en rekke ubestridelige beviser for at Jorda er flat. Det tydeligste er at ingen opplever Jorda som en kule, og alle vannflater på Jorda er helt flate i alle retninger. Det finnes ikke hav eller store innsjøer med kul på eller elver som renner oppover.

Les her: Alle kan se at vannet på Jorda er flatt, men tør ikke si det.

Det har aldri blitt ført moderne bevis for at Jorda er rund i form av bilder, live streaming fra rommet eller eksperimenter som demonstrerer jordas krumming, rotasjon og bevegelse rundt sola. Det burde jo være lett å få det til.

Det er heller ikke bevist at Jorda under beina våre er slik som beskrevet med sin lagdeling og glødende indre masse. Les her: Jorda er ikke rund med lagdelt kjerne inne i for den er flat.

Det er alvorlig at noen prøver å skjule det riktige bildet av Jorda, og forleder oss bevisst.

Propagandakverna om rund jord går for alle barn

Straks barn kan motta lærdom lærer de at Jorda er en hurtig spinnende kule som farer rundt sola, alt med ekstrem hastighet. I 3-4 års alder vet små barn om den runde Jorda og hvor de bor på kloden, og alle skoler har en globus, og globuser er big business.

Skolebarn blir lurt trill rundt og de fortsetter å være lurt som voksne

Lang tid er gått og feilen er sementert

Hvis historien er riktig er det folk som Kopernikus omkring 1540, samt Galileo og andre som har innført modellen som siden er befestet med bevisste grep. I mer enn 20 generasjoner har historien om Jorda som en kule vært fortalt og godtatt uten innvendinger. Her ser man et godt eksempel på at skolevesenet har en styrke, og det er ensretting.

Jorda var flat før og er flat nå

Før dette - vi vet det jo, men hvis historiebøkene er riktige - var Jorda en flat skive med en hvelving over som de kalte Firmamentet. Alle som lever på Jorda kan se at Jorden er flat, og det er det lett å leve med. Firmamentet eller hvelvingen over oss har vi ikke sett.

Det var først da ballongen ble oppfunnet at man kunne komme opp og se deler av Jorda ovenifra. De første fly kom omtrent i 1900, og dagens rutefly reiser i høyder på 10 kilometer, og noen kan gå opp til nesten det dobbelte. Såkalte spionfly som U2 kan ganske sikkert gå enda høyere, men offisielle tall foreligger ikke, annet enn antakelser på 25 kilometer.

Mange bevis finnes på at Jorda ikke har kurvatur

  • Hvis Jorda var en kule med omkrets 40.000 kilometer slik vi blir lært fra vi er små, ville flygere måtte justere avstanden ned til Jorda kontinuerlig. Den vanlige hastigheten for et trafikkfly er omtrent 8-900 kilometer i timen, og en kontinuerlig nedjustering på omtrent 800 meter per minutt ville behøves for å holde avstanden til Jordas overflate konstant. Uten denne nedjusteringen ville flyet fare rett ut i rommet.

  • Olbers Paradoks sier at hvis det finnes mange milliarder stjerner som alle er soler ville himmelen være helt fylt av lys om natta også. Alle deler av himmelen ville være dekket av lyset fra mange stjerner. Dette er ikke noe paradoks, men et prima bevis på at Jorda ikke er en ball som spinner rundt sola inne i en mangfoldighet av stjerner.

Lys overalt på grunn av alle stjernene som er soler mente Olber. Offisiell nei-forklaring er at universet har en gitt alder, går fra oss og da ser vi ikke lyset som er dimmet? Så de er der men vi ser dem ikke så godt? Men vi vet at de er der?

Det finnes ikke moderne bevis for at Jorda er rund

  • Det er aldri blitt tatt et bilde av eller en film av den svevende jorda i verdensrommet. Skal vi tro på historiene vi blir fortalt har mange astronauter hatt mulighet til å ta bilder av jorda eller sveipe kamera 360 grader og vise oss en jord som er en rund kule og svever fritt.
  • Alle bilder vi får se av jorda er kunstig sammenstilte bilder av deler av jorda. Årsaken til at vi ikke får se hele panoramaet i ett bilde er at vi ikke kan komme høyt nok opp til å få tatt slike bilder. Skal vi kunne se hele Jorda fritt må vi opp i en høyde på omtrent 5000 kilometer, kanskje enda litt til. Ingen har vært så høyt oppe for det er ikke mulig.

Les her: Satelitter fantasi, GPS fins ikke for alt er bakkebasert.

Gjør dine egne undersøkelser, og se hva du finner.

Mamma og pappa er søvngjengere i kunnskapen om Jorda - om dagen også

Raketter skytes opp i høyden vi vet ikke hvor høyt

Raketter er mest brukt som fyrverkeri og våpen, og raketter er primitive redskaper som er vanskelige å kontrollere. De tennes, skytes ut og når de er tomme for brennstoff er de ødelagte. De militære synes dette er OK så lenge raketten treffer sitt mål, men for andre formål blir det primitivt og ekstremt kostbart å bruke raketter.

De første raketter for romfart ble offisielt skutt opp fra 1957 og utover i en "konkurranse" mellom USA og Sovjet. Det sovjetiske måneprogrammet ble avsluttet i 1976, USA noe senere. Det er ikke lenger snakk om å reise til månen, og det er ikke opplyst hvorfor. Utviklingen av raketter for romfart er stoppet uten at det er gitt noen forklaring på hvorfor.

I denne perioden på omtrent 25 år har man sikkert funnet ut hvor høyt man kan reise, og at det finnes begrensningen i hvor høyt man kan komme. Det finnes sikkert en solid øvre grense over oss. Alle opplysninger om en slik grense er militariserte og hemmeligstemplet og kontrollert strengt av NASA.

NASA sier satelitter går i baner i vakuum fra noen hundre opptil 40.000 kilometer fra Jorda, men dette er det umulig for andre å verifisere.

Les her om at satelitter ikke finnes for alt er bakkebasert.

Vi får derfor ikke vite hvor høyt det er mulig å dra, men det er helt umulig å dra så høyt som NASA sier, og videre ut i rommet.

Ikke sikkert det er glass, kan være is, og en begrensning er det

Superaktøren NASA styrer alt

NASA ble opprettet i 1957, og styrer all informasjon om den ytre verden, og de har også ansvaret for informasjon om Antarktis og programmene der.

Det finnes ingen andre meninger enn de NASA har. De har aldri vært publisert et bilde eller en film av Jorda tatt fra verdensrommet, alt er bilder som er kunstig laget, såkalte komposittbilder. Det vrimler av gode kameraer for still-bilder og film, men ingen bilder er tatt. NASA publiserer bare komposittbilder. Alt arbeidet i NASA er funksjonelt inndelt etter prinsippet om at man vet bare det man trenger å vite. Målet er enkelt: Begrens antallet folk som har den mest verdifulle informasjonen og ser hele bildet.

NASA sier nå at de trapper ned mange aktiviteter og leter etter hjelpere som kan overta aktivitet. Elon Musks Space-X er et firma som vil sende varer over kloden med raketter.

Antarktis er off-limits og kan ikke besøkes

Antarktis bærer på en hemmelighet folk er drept for, og området som ingen eier kan ikke besøkes fritt.

NASA har kontroll med all informasjon om Antarktis. Stedet er stengt for fri tilgang og bare kontrollert tilgang tillates, det er kaldt og ugjennomtrengelig, og i henhold til rund jord modellen er det ulogisk kaldt der. Forholdene der skulle lignet på forholdene rundt Arktis, men de er svært forskjellige og mye røffere.

Antarktis traktaten

Antarktisk er beskyttet som et ingen manns land med en traktat som ble inngått i 1959, og som mer en 55 land har sluttet seg til. Det skal ikke drives økonomisk aktivitet der, men det foregår forskning. Ingen har ytret ønske om oljeleting, mineralutvinning eller annet. Offisiell informasjon sier at det foregår forskning på økologiske forhold der nå.

Det er åpenbart et ønske å holde folk borte fra området, men i utkantene finnes turisme i form av cruise, og turene til Skog, Ousland, Glomnes og andre over området vet vi ingenting om annet enn det som mediene publiserer. Canadiske Andrea Barnes ga aldri opp å bevise at Antarktis er Jordas ytre kjente kant, og forsvant i isødet.

Antarktis er stengt av NASA, vi vet ikke hvorfor, og vi vet ikke hva som finnes der.

Antarktis er stengt i hemmelighet, vi vet ingenting om hva som er der. Er det mer land forbi Antarktis? Hva forsker de på? Hvorfor må man ha tillatelse for å reise dit?

Alt leder opp til det store spørsmålet om hvem som skapte dette

Skal det at Jorda er flat, at vi har en ugjennomtrengelig hvelving eller lag over oss og at det finnes en ytre begrensning være en hemmelighet, og hvor langt er man villig til å gå for å holde på denne hemmeligheten? Hvem er det som kontrollerer denne informasjonen, og hva er hensikten?

Vitenskap er om å finne sannheten, og det skal være helt normalt å søke etter forklaringer på det vi åpenbart ser. Den eksistensielle gåten om hvem vi er og hva vi gjør her er det ene, men det virkelig alvorlige er at noen forsøker å holde åpenbare fakta skjult. Hvem er de?

Les her: Vi lever i en datasimulering og alle skaper sin ege verden.

Søk selv etter mer informasjon, for dette er viktig i kampen om hodene våre.