Jorda ingen snurrende kule - helt sikkert - Jorda er flat stille

Jorden er ikke slik man er fortalt den er flat og står i ro

Vi hører om Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton, Brahe: De utfordret kirkens bilde av jorden, det ble strid og kunnskap styrte ikke. Det ble en aktørenes kamp om makt.

Det er på tide å la kunnskap råde. Vi kan begynne med at Jorden er flat og snurrer ikke for det kan vi alle se og føle. gravitasjon kan ikke måles og det er ingen grunn til å tro at den finnes, og Einsteins teorier er og blir teorier.

Vi har lært om Jorda på skolen, men det meste er desverre feil. Det er likevel nyttig å ha et forhold til tallene som man er blitt lurt til å tro på for Jordens bevegelser, form og størrelse.

Dette kartet er tegnet for å bidra til avklaring om jorden er flat, og er laget ved å tegne inn alle basene i iskanten Antarktis, måle avstanden mellom dem, legge dem ytterst slik flat Jord modellen er, og tegne kontinentene fra det flate jordkartet inne i den åpningen som dette lager. Ingen vet om dette kartet er riktig. Her ser man Antarktis omkrets sett fra luften slik som at jorda er flat tilsier.

Dette sier de om Jorda - helt feilaktig alt sammen:

  • Omkrets nær 40.000 kilometer, gjennomsnittlig radius 6371 kilometer
  • Går i en bane rundt Sola i avstand på 149.6 millioner kilometer - det varierer litt i løpet av et år - med en hastighet på 107 200 kilometer i timen og bruker ett år på turen.
  • Spinner rund seg selv mot øst med en fart på 1674 kilometer i timen og bruket ett døgn 24 timer på turen rundt.
  • Aksen står litt på skrå hele tiden - 23.4 grader - og det er dette som gjør at vi har årstider.
  • Jorda er i en galakse som farer gjennom rommet med en hastighet på 250 kilometer i sekundet.

De som har laget denne historien mener at alle som bor her er med på denne ville ferden. Skal man bort fra Jordas atmosfære må hastigheten være over 12 kilometer i sekundet.

Man kan se fra Spania over Middelhavet til Afrika: Fra Mulhacén fjellet i Sierra Nevada i Spania 3490 meter over havet ser man over til Afrika på en klar dag - over 200 kilometer borte. På en kulejord som beskrevet over ville kurvaturen her være omtrent 5 kilometer og Afrika under horisonten

Les her: Alle kan se at vannet på Jorda er flatt, men ingen tør si det

Her bor vi alle, og ingen av oss ser at Jorden har kurvatur og vi merker ingen av de tre hastighetene. Men slapp av - det er ikke slik det er. Vi vet ikke alt ennå, men vi kan bevise at Jorda er flat og står stille, så bare les videre.

Seile Jorda rundt fra et sted og tilbake er lett på en flat jord

Vi har hørt at Magellan seilte jorda rundt, og det og lignende ferder tas som et bevis på at Jorda er rund. Det er slett ikke noe bevis på det, for på en flat Jord kan man like lett seile rundt hele landmassen øst - vest og komme tilbake til utgangspunktet. Man kan bruke kompass som har retningsangivelse med Nordpolen i magnetisk sentrum av den flate Jorda.

Magellans ferd var hele veien rundt

Det blir verre med seiling - eller fly - rundt Jorda fra nord til syd og tilbake igjen, og så vidt vi vet har dette aldri vært gjort av noen. På den flate Jorda har dette aldri vært gjort fordi det er fysisk umulig. En slik seiling ville bli stoppet av den ytre begrensningen som Antarktis skal være. Det har aldri vært gjennomført slike nord - sør seilinger, og med den runde modellen stoppes dette av den store landmassen i Antarktis og vanskelige isforhold ved Nordpolen.

Les her: Jorda er flat og vi er mange sannhetsvitner.

Det er altså feil at det bare er den runde Jorda man kan seile rundt. Seilingen rundt landmassene på den flate Jorda lar seg lett gjennomføre. Kontroll og bekreftelse av seilinger i dette området er ikke gjennomført.

Det er verdt å legge merke til at FN bruker flat jord symbolet i flagg og logo, og at Antarktis er stengt for alminnelig ferdsel. Såvidt vi vet går det ingen flyruter tvers over Antarktis for på vår flate jord er det ikke mulig.

FN er med de forteller sannheten med sine symboler, de vet at Jorden er flat og de vil også knuse sult og fattigdom i verden med sine egne metoder

Tap av tid i tidssonene

Når man flyr eller seiler fra øst til vest eller omvendt går man gjennom tidssonene og får et nytt forhold til døgnets tider. På en stasjonær flat Jord er det akkurat det samme som på en rund Jord, og tapet av tid er ikke noe bevis på at Jorda er rund. Tidssoner fungerer på akkurat samme måte, og man vinner eller taper tid avhengig av hvilken retning man reiser i.

Flat jord og FN side om side de er helt enige

Forsvinne over horisonten

At båters skrog forsvinner i synsranden har ingenting å gjøre med om Jordas er krummet eller ikke. Ting forsvinner i horisonten fordi menneskets evne til å se perspektivet, hvor langt og høyt et menneske kan se er slik.

Pespektivet fungerer slik at ser man en gjenstand eller person bevege seg bort fra en, vil den nedre delen forsvinne først. Man kan for eksempel se en person "miste leggene" når avstanden blir stor, men ser man etter med kikkert vil leggene fremdeles være der - det er ingen krumming. Ser man en båts skrog forsvinne på denne måten ser man den uten videre med kikkert - helt til kikkerten også må gi opp.

Ingen krumming bare forsvinning i synsranden

Slik er det på alle plane flater der de laveste deler forsvinner. Dette forsvinningspunktet har ingenting med krumming å gjøre for en kikkert eller kamera bringer det tilbake igjen.

Det blir sagt at Jordas krumming på en balljord gjør at det er bare der slik forsvinning i horisonten forekommer. Det er ikke sant og denne effekten har ingenting med Jordas krumming å gjøre.

Forsvinningspunktet kan tegnes på mange måter - det er reelt og kommer nærmere med optiske hjelpemidler som kikkert, kamera

Regelen om perspektiv er slik det alltid er det laveste som forsvinner i menneskesynet før det høyeste. Dette perspektivet møter vi overalt. Henter man fram en sterk kikkert vil man finne bildet igjen fra det såkalte forsvinningspunktet, og det samme skjer når man hever punktet man ser fra, eksempelvis går opp på et fjell.

Synsrekkevidden er en menneskelig egenskap

På samme måte er en frossen sjø helt flat så langt man kan se, og bruker man kikkert kan man se veldig langt over en frossen vannflate.

Med kikkert ser man båter enda lenger borte

Rekkevidden og synsfeltet for det menneskelige øye er gitt av menneskets fysiske egenskaper. En tommelfinger-regel er at man kan greie å se med det blotte øye en fjern gjenstand som er 3000 ganger sin egen diameter. En gjenstand med diameter på 1m kan sees 3000 m borte - bare prøv selv.

Eksempel at det ikke finnes krumming på Jorda: Hvis man står sør på Jeløya i Moss og ser en båt som forsvinne ut Oslofjorden, vil man vil se den forsvinne ut av synet for det blotte øye ca. 50 kilometer borte, men man vil lett kunne se den igjen med en kikkert.

I henhold til kurvatur regnereglene for Jorda som en svevende ball i rasende fart skulle man her hatt en kurvatur på omtrent 250 meter og båten skulle vært forsvunnet for godt. Det stemmer ikke - ta en test selv. Det går mye båter ut Oslofjorden hver dag, og med et kart finner man lett avstandene. Du vil lett se at Oslofjorden - og en hver annen fjord - er helt flat.

Focaults pendel

Pendelen har fått navn etter franskmannen Léon Focault og er en roterende svingende pendel som skal bevise at Jorda roterer. Dette er et mislykket eksperiment, og et eksempel på pseudovitenskap.

Pendelen ble sett på som det første enkle bevis på at den hellende Jorda roterer om sin akse. Pendelen består av en lang snor med en tung vekt i enden, og skal være så lang som mulig, gjerne 30 meter eller mer. Den settes mekanisk i sving ved å dras ut til en side og slippes eller en utløsningsmekanisme brukes. Det er ofte gjort mekaniske tiltak for å minske friksjonen så pendelen går fint, og mange pendler drives elektromekanisk så de ikke stopper.

Pendelen er satt opp for å bevise at Jorda roterer. Pendelen svinger i en bestemt retning ut fra hvordan den startes, dens mekaniske konstruksjon fører den igjennom svingninger som selvsagt vil endre planet den svinger i helt til den igjen står stille, for alle slike lange pendler er ekstremt følsomme for sin mekaniske konstruksjon. At de skal svinge systematisk forskjellig fra sted til sted på Jorden er umulig, for det er alltid den mekaniske konstruksjonen som bestemmer svingningenes løp.

Pseudovitenskap om pendel

Det blir hevdet at pendelens svingeplan dreier seg langsomt i samme retning som solens og stjernenes bevegelse. Dette er meningsløst å ha som utgangspunkt for pendelen blir startet i den retning man vil. Å hevde at pendelens plan ikke dreier ved ved Nordpolen er kanskje sant, men vil ha med pendelens start og mekaniske konstruksjon å gjøre.

Dette er et totalt mislykket eksperiment som ikke viser noe. Pendelen settes i svingninger i en valgt retning, og den minste ubalanse og skjevhet vil få den til å dreie i et mønster før svingningene dør ut.En lang pendel vil bruke lang tid på å falle til ro.

Dette er ikke bevis for noe, men en latterliggjøring og undervurdering av publikum. På en flat Jord skjer akkurat det samme. Focaults pendel viser at jorda står stille.

Det blir lett komisk når man sier at det er den ikke målbare Coriolis kraften som som virker på pendelen.

Coriolis kraften kan ikke måles og hei følg med: den vender om ved ekvator

Coriolis effekt eller kraft uten kraft

Corioli var en franskmann som jobbet med effekten av kinetisk energi på roterende systemer. Coriolis effekten eller kraften handler om objekter som dreier når deres bevegelse beskrives relativt til et roterende referanseobjekt, og ofte brukes Jorda som referanseobjekt.

Jordas rotasjon skal skape Coriolis effekten via massene - vannstrømmer som Golfstrømmen forbi Norge, skyer, uværsystemer - som merker effekten. Virkningen er mot høyre på den nordlige halvkule og mot venstre på den sørlige halvkule. Coriolis effekt kan ikke måles, vi vet da heller ikke hvor sterk den er, og stormer og havstrømmer dreies ikke systematisk slik Coriolis effekt sier. I den virkelige verden ser man stadig usystematiske virkninger som umulig kan ha noe med Coriolis effekt å gjøre.

I folketroen sies det Coriolis effekt bestemmer hvilken hvirvelretning vannet tar ut av en vask eller et toalett, og at den tilsvarende skaper en virkning i en retning på den nordlige halvkule og en annen retning i sør. Dette er selvsagt feil for hvordan vannet renner bestemmes helt og holdent av gjenstandenes konstruksjon.

Vi skal være forvirrede

Vi blir lurt til å tro på effekter som ikke finnes. Jorda er flat og roterer ikke. Ellers er det mye vi ikke vet, og de såkalte "vitenskapsmenn" tør ikke arbeide med saken.

Kopernikus satte sola i sentrum i sin bok "De revolutionibus orbium coelestium", han gjorde aldri eksperimenter og målinger da han var en kjent hermenetiker, det vil si en som tolker andres tekster.

Det kan være mer komplisert enn vi forstår nå

Det er problemer med flat jord kartet - sjekk selv med logisk tenking. Det er ikke sikkert kartet fungerer slik vi tror. Vi forestiller oss alltid at hele kartet er tegnet på forhånd og vi kan reise til alle steder på kartet, men sannsynligvis blir ingenting tegnet før man tolker det.

Det er mange muligheter: Jorden er helt sikkert flat, men det er mye mer land, Jorden er dynamisk og forandrer seg hele tiden med portaler, dimensjoner og verdener. Bare ekte, uredd og seriøs kunnskap kan lede oss videre.

Vår kunnskap er tilstrekkelig til å vise tydelig med bilder, videoer, målinger hva Jorda er - vi bruker den ikke. Nå vet vi at Jorda er flat og ikke snurrer og kan gå videre derfra.

Hva er dette bildet NASAs grafikere har laget? Det finnes ikke objekter ute i rommet som kan gjøre dette. Ingen har noen gang sett noe slikt og det er ren spekulasjon hva som vil skje. Følg med - still spørsmål

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.