Ikke stem ved noe valg demokratiet styrt skuespill

Det "politiske systemet" er utenfor folkets kontroll

"Stemmekveg" brukes om godtroende personer som står i kø og så ledes inn i båsene for å avgi sin stemme uten å ane hva de egentlig er med på. Begrepet er mer aktuelt enn noen gang før. Hopp av det hele så fort du kan, for det er alltid snart et meningsløst valg å ikke delta i.

Les her: Det foregår dramatisk overstyring av folket.

Stemmerettens betydning

Grunnleggende for det vi har innbilt oss er et demokrati der innbyggerne kan påvirke beslutninger, og at man blir hørt. Det har man trodd man har hatt gjennom stemmeretten i en kort periode siden 1885 for de fleste menn og fra 1913 for kvinner. Innbyggere må kunne øve innflytelse på hva myndighetene gjør gjennom valg. Hvis en forandring i myndighet ikke kan føre til endringer i det man ønsker å gjøre i et samfunn, så er demokratiet satt ut av funksjon.

Ved å bruke stemmeretten sin kan man mene noe, og en del av det man mener vil kunne skje. Men dette er en drøm og innbilning, for det har aldri vært slik. De sterke gjør som de vil nå som før, og det spiller ingen rolle om man stemmer eller ikke. Illusjonen er sprengt i filler midt foran ansiktene våre - vi er ikke med på å bestemme noe som helst.

Systemet er lukket og låst, og man er utenfor

Det "politiske systemet" i Norge er en del av et større internasjonalt system for utveksling og forvaltning av menneskeressurser. Kombinert med det økonomiske systemet, som de tvinger en til å delta i, og media for tankekontroll, er dette bokstavelig talt et avansert slavesystem designet for å kontrollere befolkningen.

Politikerne, som er dette systemets ansikt utad i Norge, er selv tjenere. De er der for å se til at de som har makten kommer til å fortsette å ha makten, og for å lure befolkningen til å gi fra seg selvbestemmelse. All makt er sentralisert her hos oss, og kommunene er fratatt all reell innflytelse selv for eget lokalsamfunn.

Les her: Nordmenn dreper i utlandet.

Afghanistan: Hvem er det som har lokket og truet oss dit? Vi har ingenting der å gjøre

"Demokratiet" er et magisk triks

De konstruerer med hjelp av informasjonsbyråer og media først en rekke saker du skal ta stilling til, som f.eks. barnehage, sykehus, generasjonskonflikter, innvandring, "skatt", ting som ikke har noe å si. Så arrangerer de et "valg" der man kan "velge" mellom "partier" som alle sammen er dønn like. Slik sørger de for at folket tilsynelatende har all makt, og samtidig at de kontrollerer utfallet uansett hva vi velger. De viktige tingene bestemmes sentralt, ofte på bekostning av folkets frihet og velferd.

Les her: PR firmaene søker din tillit for å manipulere deg.

Å nekte deltakelse er veien ut av uføret

Valgdeltakelsen ved kommunevalget var 64% i 2011, gikk i 2015 under 60%, men den har vært omtrent 80% og nede i 55%. Over 40% av befolkningen deltok ikke i valget, men årsaken til frafallet er ikke kjent. I siste presidentvalg i USA var deltakelsen under 30% i flere stater, og årsak er misnøye med prosesser og pengebruk.

Vi møtes alltid av politikere med steinansikter som ikke svarer på noe, som er blitt "de" og rekruttert fra egne organisasjoner uten alminnelig adgang, og systemet er fullstendig lukket. Vi går likevel til valg som lydige sauer i en prosess som er helt uten innhold. Kampen om stemmene og personer som velges er jo litt interessant og kanskje pikant, men har faktisk ingen betydning.

Misnøyen med det hele er stor, men hjernevaskingen vi er utsatt for sitter godt i, så vi deltar ennå. Kritikken er bredere og sterkere nå, og ved å stemme støtter man denne skakk-kjørte og ikke-representative måten å ta del på.

Ved innføring av valg via datasystemer vil man lett kunne følge stemmegivingen i detalj, og alle kan kartlegges. Koblet mot andre overvåkningsdata får man en profil på hver enkelt person som er grunnlag for tiltak. I første omgang blir det mer masse-propaganda, siden mer personlige tiltak.

Over 80% blankt gir resultater

Kan man øke ikke-deltakelsen via blanke stemmer eller null fremmøte til 60% eller enda bedre over 80% vil ting kunne skje. Dersom partiene i valg får 5% eller 8% for de store partiene og 1% eller 2% for de små partiene, la oss si en samlet oppslutning på 17%, vil oppmerksomheten bli rettet mot at noe fundamentalt er feil. Det blir en aksjon med innhold som man må ta stilling til, en vekker.

Valg uten betydning for kommunene så la være

Mer enn 90% av alle beslutninger vedrørende regler og øremerkede budsjetter foretas i Oslo, også kalt Norge, for det er herfra vi får våre beskjeder og tilbakeføringer av penger som tidligere er tatt fra oss.

Det kan være at valgdeltakelsen snart blir så lav som 20% eller lavere, og det er fordi man ser at det ikke spiller noen rolle hva man stemmer, om man stemmer eller stemmer blankt. Alt er låst i sentrale systemer, den reelle makten er flyttet ut av kommunene.

Politiet bruker tåregass for å få kontroll

Resten er overstyring utenifra uten avtale med folket

Kommunene er gjort uselvstendige, og sentrale beslutninger kommer utenifra ved at folkets suverenitet er skuslet bort gjennom bisarre og uforståelige avtaler med noe som kalles det internasjonale samfunn. Begrepet internasjonale lover forsøkes introdusert, selv om det er helt klart at noe slikt ikke finnes.

Konsekvensen er at vi har bestemmelser om helse, jordbruk, handel, klima, etc. som er såkalt globale og bestemt av andre som for eksempel EU og FN, organer der vår innflytelse er mikroskopisk.

Vi liksom-kriger på fremmed jord og våre sønner dør der, støtter korrupte regimer, kjøper våpen vi ikke trenger for store penger, støtter skumle vaksineprogrammer i fjerne land med milliardbeløp, og deltar i mange typer operasjoner i land som ligger 5-10.000 kilometer herfra. Andre lands militærutstyr for aggressive formål lagres i store mengder her hos oss.

Alt dette skjer uten at det er bra for oss, nødvendig eller mulig å reservere seg mot å betale for. Det blir mer og mer av alt dette, tanker om øket frihet er glemt, for vi er dradd inn i en prosess vi ikke styrer selv.

Hammernesodden - dette er ikke vårt militærutstyr så hvorfor er det her

Beslutningene er til skade for oss

Vi ser bruk av makt som er grove misbruk, og vedtak som ingen skal kunne bestemme at andre skal være med på. Vi er alle sløve som lar dette skje.

Det er derfor ingen saklig grunn til å være med på det tomme ritualet kalt valg som finner sted. Det er bedre å konsentrere seg om sine egne ting, og det man selv har tenkt å gjøre. Husk alltid å følge naturretten uansett hva du holder på med.

Les her: Lover ødelegger samfunnet, og naturretten gir frihet.

Hold deg unna

Å delta i valgene er en godkjenning av det som foregår. Å nekte å delta er en måte å stemme imot på. Gi klar beskjed, ikke delta og ting kan bli bedre.

Når alle gjør det kan det bli riktig bra.