Hovedmediene løgnere, løpegutter og tjenere for finansielle og politiske mål

Vår medieverden er et redskap mot oss

Allmennkringkaster er et begrep vi bruker, og det er i dag NRK, TV2, Radio Norge og P4. Allmennkringkasterne har plikter og de har privilegier. De skal gi befolkningen viktig informasjon slik at de kan greie å stemme i valg, og mest av alt underholdning. De kan ta inn penger via lisens og de kan selge reklame.

Les her: Ny medieverden - ikke tro på noe du leser eller hører.

Kravet om å gi viktig informasjon er i dag satt helt til side i praksis for nyhets og informasjonstjenestene er klappet helt sammen, og vi snakker om kommersielle underholdningskanaler der viktig informasjon helt tydelig er sentralt styrt eller er helt borte. Norske NRK og (danske) TV2er nå rene propagandakanaler for det store samarbeidet mot oss folket, og de serverer kritikkløst alt de blir bedt om. De har selv ingen yrkesære og ingen respekt verken for opplyste individer eller oss folket som gruppe.

Les her: Du trenger ikke betale TV lisens - se oppskriften her

Det sprakk: FIFA Blatter falt for sannheten kom fram ved journalister som går på og vil vite.

Les her: Media holder oss for narr - lagede hendelser kalles nyheter.

Eksempel: Tyrkisk program for undersøkende journalistikk

Organisasjonen Objective i Tyrkia inviterte i juli 2013 til den første runden med prosjekter innen undersøkende journalistikk. Interessen er åpenbart stor, for 48 journalister meldte seg på med over 50 individuelle prosjekter.

Tyrkia slet da med en statsminister som nå er valgt til president, politikere og et byråkrati som tyrkerne selv kaller korrupt, og medier som løper disses ærend. Allmennkringkasteren Tyrkisk Radio og TV løp helt åpent president Erdogans ærend under presidentvalgkampen, og opptelling viser at han fikk 3 ganger så mye TV-tid som de andre kandidatene.

Alle gjør det

NRK har de samme historier som alle andre i vårt system har, der alle små og store media over hele vår del av verden publiserer de samme historiene basert på stoff tilsendt fra de store nyhetsbyråene. Journalistene setter ukritisk sammen historier uten å vite noe om hva som virkelig har skjedd, uten å ha vært der og uten å sjekke noe. Det gjør alle andre journalister også - over hele verden. De gjentar og gjentar alt de får beskjed om. Ingen lokalkunnskap, ingen fagkompetanse eller kildekritikk, ikke en gang respekt for sannheten og egen ære finnes.

De forteller om journalisten Foleys hode som skal være skåret av med kniv - dette er jo ikke James Foley - hvor er blodet - hvem laget videoen? Ventelig vil flere "journalister" bli "drept", og journalisten Sotloffs hode ble også "tatt" kort etter.

Ingen tror på at disse 4 har fått halsen skåret over med håndkniv. Det er faktisk kraftige bein kalt halsvirvelen inni der.

Propaganda

Tradisjonelle propagandateknikker er tydelige: Temaene - eksempelvis krigen mot terror, Ukraina skal inn i NATO, Russland er en fiende, Kina driver økonomisk krig og cyberkrig, Irak, Syria, Iran må tas, salg av Ebola-vaksine, Kina er ekspansiv og kan bli farlig osv. - introduseres, bygges opp og gjentas i det uendelige, forsvinner en stund for så å komme tilbake til de sitter. Nyheter produseres underveis, og stadig nye vinklinger introduseres uten basis i det som virkelig skjer.

Styrte finansmedier

Med forsvinning av papiravisene har mye av inntektene forsvunnet, og nye forretningsmodeller må utvikles. Det har mediehusene på nyhetssiden jobbet hardt med, og alt går i retning av mer og mer underholdning, indirekte reklame, oppdrags-journalistikk og deltakelse i informasjonsprosjekter for politikk og næringsliv. Gratisaviser som er rene salgsbrosjyrer for alt fra varer til sirkusforestillinger er i økende grad å se.

Styring og konsentrasjon

Mediene er styrte, de er eid av noen få, de følger pengene og gjør bare det de tjener penger på. De er blitt redskap for de som finansierer dem, de er bevisste propagandister og de gjør hva som helst for penger inklusive å lyve og å presentere drittpakker for betaling. Med medier menes aviser, tidsskrifter, TV, radio, store arrangementer og konferanser, film og i økende grad web baserte tjenester. De store mediekonsernene har alt dette, de sveiper overalt, de prøver å monopolisere markedet så det er vanskelig å unngå dem.

Nå i NRK, Amedia, TV2, eller hva de heter - det er det samme nå, de er sammen om alt.

De store mediene er det saklig sett ikke verdt å bruke tid på, de forvirrer, sprer rykter, driver propaganda og gjør generelt bare hva de kan for å tjene penger. Innholdet deres i forhold til nyheter og informasjon er egentlig helt irrelevant for alle. Du lever som en gud hvis du holder deg unna det mølet de produserer.

Eierskap konsentreres i alle deler av verden

Alle steder foregår en massiv konsentrasjon av eierskapet, og oppmerksomhet rettes mot konsekvensene av denne konsentrasjonen som er stadig sterkere styring og ensidighet. Stadig flere deler denne bekymringen, og land som New Zealand har reguleringer på plass.

Det har også vi i vårt område uten at det har hatt noen virkning, det er bare papirbestemmelser. Konsentasjonen gjør at meningsbredden forsvinner og vi sitter igjen med monopoliserte meninger og informasjon som er totalstyrt av noen få. I vårt område er det nå to store grupperinger som dominerer totalt: Arbeiderpartiets medier og Schibsted.

Det er knallhard økonomisk konkurranse i internasjonale medier, stadige oppkjøp og utviklingen går mot noen få, kanskje 4-6 grupper som styrer alt av informasjon i verden. De store i dag er alle amerikansk dominerte med Disney, News Corporation, Time Warner, CBS og Viacom som de største.

Svarte hull: Gravitasjon finnes ikke.

To svarte hull kan ikke kollidere for 1,3 milliarder år siden og gi bølger i dag. Det er hundre år siden Einstein diktet en fantasi og nå fant de bevis sier de. Mediene skriver det de får beskjed om.

Nye krav til uavhengig journalistikk

Slik er pressen overalt - uten unntak - og seriøse uavhengige informasjonskilder finnes ikke lenger. Skal vi få en endring må vi begynne på nytt i det små og bygge tillit fra grunnen av.

  • Den første klare tendensen er at det går i retning av helt web basert formidling. Nettet blir en sentral faktor i det nye mediebildet som nå kanskje er i støpeskjeen. Kontroll over nettet er derfor et sentralt tema, med transparente forretningsmodeller for nettleverandørene. Begreper som black fiber er kommet opp, altså nøytrale fibernett som ikke påvirker innholdet som sendes på nettet. Teknologisk utvikling med 4G/5G nett har betydning, også for hvilke områder man kan dekke med nyheter og informasjon. Facebook kjøper droner for å få nett ut til folk.

  • Redaksjonell uavhengighet er et krav. Da kan man si hva man vil de vil uten styring eller inngrep av noe slag. i dag finnes ingen uavhengig redaksjoner, og det er en stor utfordring å få på plass slike.

  • Profesjonen journalist er under enormt press kommersielt og politisk - og det finnes i dag knapt profesjonelle, faglig sterke uavhengige journalister. Vi må i praksis begynne på nytt. Kompetansekrav er en del av dette, men en uavhengig holdning, evne til konkret og logisk resonnement, styrke till å stå imot er også kriterier som kommer inn. Journalistikken som leveres må være ikke-kommersiell og i individets og sivilsamfunnets interesse.

  • Et mål er å øke publikums lyst på uavhengige media via web, og oppnå å skape nok interesse blant folk og vise at det har betydning hva du vet og kan, at alternativer finnes og at kritisk tenking er mulig.

  • Den største utfordringen er kanskje å skaffe innhold gjennom undersøkende journalistikk. Hvordan skal man komme til kildene, hvordan pleie kildene og åpne samfunnet, hvordan kan man fritt undersøke saker, og deretter publisere fritt uten inngrep.

  • Uavhengig finansiering er et annet område av betydning. Kommersialisme ødelegger i det lange løp all journalistikk, men vi mangler i dag gode ideer om hvordan varig finansiering av frie medier kan skje. crodfunding kan være en ide.

  • Uavhengige moderne journalister trenger opplæring, og dagens kommersielle skoler dekker ikke behovet. En helt ny utdannelse må på plass, eventuelt må man lære som en prosess der man starter å skrive og får råd fra andre om hva man kan utvikle.

Organisasjoner for fri journalistikk - om det er mulig i vår tid.

  • Å gi støtte til uavhengige nyhetssiter som har bevist sin kvalitet er av stor betydning, og man skal ha en løpende dialog om sitenes integritet og deres plass i samfunnet.

Vi har mistet tilliten til de etablerte media, de har skutt seg selv i foten og holder på å blø ihjel i forhold til nyheter og informasjon der de nå er fullstendig irrelevante. Du øker din forståelse ved konsekvent å holde deg unna dagens hovedmedia.

Linker

Platform for uavhengig journalistikk Platform24

Main media undertrykker informasjon