Grotesk militarisering av internett

Fantasikrig om nettet og via nettet

Det er umulig å vite hva som er sant i opplysningene vi får om nettkrig eller cyberwar. Det kan være en fantasi alt sammen, et spill med politiske hensikter, til og med et avtalt spill. Hensikten er å begrunne ny overvåking og nye kontrolltiltak for bygge makt. Vi står igjen uten å vite hva som foregår, men vår frihet skrumper, og snart er den intet.

Elektroniske bomber er usynlige

Ny forretning for våpenprodusenter med politisk hensikt

Stockholm International Peace Research Institute SIPRI har i et essay beskrevet utviklingen av et nytt område for krig som de kaller cyberwar eller offensiv bruk av nettet mot andre land og firmaer. SIPRI er opptatt av våpenprodusentenes muligheter i et kraftig voksende marked, men understreker også kompleksiteten i det som skjer. Det legges nå til rette for at store installasjoner i andre land kan tas ned med elektroniske midler. Stater, firmaer, uavhengige hackere, aktivistgrupper og kriminelle kan alle bruke disse teknologiene til angrep eller overvåking, og anonymitet er helt grunnleggende i dette arbeidet.

Kjente firmaer som BAE Systems, EADS, Finmeccanica, General Dynamics, Raytheon, Thales, Symantec, Intel Corporation og IBM er alle ivrige leverandører i det voksende markedet.

Tastatur for cyberwar nettkrig

Lag mer krig og friheten kan tas bort

General Keith Alexander som leder en enhet i det amerikanske forsvaret som heter "US Cyber Command" i National Security Agency NSA erklærte for en tid tilbake at USA skal utvikle 40 nye grupper for cyberstøtte i løpet av 2015. Dette kommer etter velpubliserte cyberangrep på amerikanske firmaer. Av de 40 gruppene vil 13 av dem være ansvarlige for angrep på andre land.

Terror er ikke nok vi må ha cyberwar også

USA utvikler en cyberwar doktrine der Obama vil peke ut konkrete mål USA skal angripe. Hensikten er å bygge opp en evne til å ramme andre med cyberteknikker. Kineserne blånekter på at de er aggressive, og cyberkrig blir et viktig punkt under møtet mellom USAs president Obama og Kinas president Xi Jinping i USA i juni.

Syria har en elektronisk hær i sving i kamp mot Anonymous, og selv om det finnes morsomme detaljer her ser vi klart konturene av en alvorlig utvikling. Det sies at utstyret syrerne bruker er levert av amerikanske firmaer.

Vi er også med i den nye krigen

Norge bygger opp ressurser i forsvaret og nytt cybersecurity forskningsmiljø ved Høgskolen på Gjøvik med 80 årsverk. Vi er også med og kriger på nett, og det bygges opp både offisielle og hemmelige ressurser i krigsarbeidet.

Alt er er spill om krig ingen tenker fred

Nedrustning blir det ikke makt og penger av

En mulig internasjonal nedrustningsavtale er ikke aktuell nå da man fullstendig mangler oversikt over hva som er den reelle situasjon, hvilket begrepsapparat man skal bruke, aktuelt utstyr som skal bort etc.. Russland, Kina, Tajikistan og Uzbekistan la i 2011 fram et forslag til regler for informasjonssikkerhet i FN. Vi kan konkludere med at et nytt krigsområde er under utvikling, og krigsindustrien kan se gode tider i møte. Meldinger om cyberangrep vil komme tett i de nærmeste årene, og framtidas bruk av internett, nettsikkerheten og moderne krigføring er i støpeskjeen.

Påtrengende fredstanker er ikke aktuelle nå, de får komme senere. Akkurat nå mangler vi begrepsapparatet og informasjonen - vi vet ingenting og kan ikke mene noe. Hensikten med spillet er å gjøre oss utrygge.

Linker

Samling av cyberNorge

Slik kriger Norge på nett

Obama har liste med 20 angrepsmål for cyberattack

SIPRI Cybervåpen i produksjon

Kinesisk synspunkt

THE SYRIAN ELECTRONIC ARMY ARE AT CYBER WAR WITH ANONYMOUS