Godt drikkevann skal bare inneholde stoffer kroppen har godt av

Ikke drikk vannet fra springen

Det er klor i drikkevannet vårt, det kan være opp til 56 stoffer tilsatt i "renset" drikkevann fra springen, men det heter at blandingen er så tynn at du tåler det. Det meste av drikkevannet her i området kommer fra kommunale kilder, og de følger reglene, sier de. Javel, men det er ikke klokt å stole på slike uttalelser. Ikke drikk vannet fra springen. Kompetansen i kommunale vannverk varierer sterkt, reglene er ikke gode og det er heller ikke alltid de følger dem.

Les her: Vann kan huske hvor det har vært og hva som har skjedd.

I noen land tilsettes jod og fluor til vannet av såkalte helsemessige grunner. Det er all grunn til å holde seg unna offentlig vann. Mange kommuner har dårlig økonomi så de gjør ikke det de skal med vannet. Både Oslo og Bergen har hatt store problemer og sykdom med småkryp i vannet, i Bergen også med dødsfall som resultat. Det er stadige beskjeder om koking av offentlig vann her i vårt område. Stol bare på de vannleverandørene du selv har sjekket ut, og begynn å følge med.

Sjekk ut hva drikkevannet ditt inneholder - helsa di er avhengig av vannet. Offentlig vannrensing er med kjemikalier 3 ganger.

Les her: Test selv vannet du drikker og lev trygt. Vannkultur viktig for helsa - lær deg mye om drikkevann.

Vi må begynne å snakke tydelig om drikkevann

Vannet som kommer ut av springen bruker vi til alt mulig, og det er ikke bra å bruke det vannet der til å drikke. Hver eneste dråpe av kjemisk behandlet "drikkevann" i Norge, er direkte helseskadelig, og inneholder alt for mye som kroppen ikke skal ha. Noen ganger lukter det sterkt klor av springvannet, noe som er direkte avskyelig og helt sikkert ikke sunt.

Så slik er det: Vannet fra springen er bra til spyling, vasking, tvilsomt til vanning av planter pga. klorinnholdet, og bra til flere utvortes ting, men ikke drikk det. Noen land, f.eks. Kina, leverer drikkevann i egne ledninger.

Drikkevann har en egen spesifikasjon

Vann hentes fra overflatevann, noen ganger grunnvann, og det finnes alle mulige stoffer der. Høyt innhold av kalsium og magnesium er bra for drikking da det gir høy pH, og begge er gunstige for beinbygningen.

En full oversikt over mulig innhold i vann er umulig, men her noen faktorer: Mineraler, kjemikalier, mikroorganismer, bakterier, rester etter dyr og menneskers aktivitet i og ved vannet og nedslagsfeltet, stoffer fra nedbør eller fra grunnen, og kalsium og magnesiumsalter er viktige. Jern, mangan og nitrogen finnes også.

Blå flasker skaper en egen stemning, men sjekk alltid hva flaska inneholder.

Jonisert vann er også tatt med som positivt for drikkevann av mange, da det letter kroppens vannopptak og holder celleoverflatene myke og mottagelige for surstoff. Det er ennå et ferskt tema på disse kanter, og de færreste har satt seg inn i det.

Vanlig vannbehandling

Offentlig drikkevann blir silt, alkalisert og desinfisert. Desinfeksjonsmidler som benyttes er klor, kloramin, ozon, og ultrafiolett lys (UV). Det er vanlig å tilsette alkalier, f.eks.vannglass, slik at vannets pH-verdi (surhetsgrad) heves. Dette forhindrer også utløsning av tungmetaller som kan gi alvorlige helsemessige konsekvenser.

Ditt livs vann er i kroppen din, og hvis det er godt er livet ditt som regel godt

Dette er kanskje en sterk uttalelse, men oppmerksomheten rundt vannkvalitet for drikkevann er økende. Mange leverandører oppgir nå pH på flaskevann, og mange tar med mengden av tørrstoffer i vannet.

Du kan installere egne vannfilter og doseringsutstyr for vannet du tar inn i huset ditt. I noen boligblokker installeres slikt avansert utstyr slik at vannet blir bra.

Man drikker nok når man må tisse en del, men ikke overdriver.

Drikkevann skal inneholde mye oppløste sunne stoffer og ha pH over 7.4

Ernæring er om mange ting, og vann er virkelig betydningsfullt. Fra mange kilder ser det nå ut til å være enighet om at de viktigste faktorene å passe på for drikkevann er

  • Hardhet – innhold av kalsium og magnesium hvor en god verdi er 170 mg/L

  • Samlede oppløste stoffer SOS, engelsk total dissolved solids TDS, med 300 mg/L eller mer, kanskje helt opp i 1500 mg/L

  • pH alkalisk på 7.4 eller høyere, noen vil ha pH på 8 - 9 for sitt drikkevann

Det beste er å følge med selv, sjekke ut innholdet og drikke det du selv stoler på. Finn en kilde du stoler på, gjerne flaskevann, selv om mange er skeptiske til plastflaskene som brukes til tross for garantien om at plasten som brukes er såkalt matkvalitet. Du kan jo helle over på en glassflaske?

Vi ønsker god vanndrikking til alle. Nok vann er et godt helse tips, og se det i sammenheng med hvordan du lever og spiser. Et tips er å drikke så mye at du tisser flere ganger om dagen - hele livet.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.