Fulle individuelle naturlige rettigheter gir frihet

Individer har grunnsolide naturlige rettigheter som ingen kan ta fra dem

Prinsippet i et godt samfunn er at ingen skal kunne tvinges av noen, inklusive staten og dens representanter.

Så sterke og vidtrekkende er de naturlige individuelle rettighetene at det er grunn til å stille spørsmål om hva staten og dens representanter naturlig kan gjøre, om noe i det hele tatt, mot et individ.

Dette er en skam for en stat og de ansatte i politiet

Det er ingen plass igjen til staten etter at naturlige individuelle rettigheter har fått sin plass. Ingen kan uten å misbruke makt eller ta seg til rette bestemme at staten skal ha plass etter de naturlige individuelle rettighetene vi alle har. Noen ganger tvinger et flertall et mindretall til å gi fra seg sine naturlige rettigheter, og dette er et klart overgrep. Staten og dens representanter skal alltid la folk være i fred for ingen skal øve vold mot andre mennesker.

Hva skal staten naturlig gjøre

Hvilke naturlige funksjoner staten skal ha om noen i det hele tatt, og hvordan vi kan begrunne at vi skal ha en stat om noen i det hele tatt er klart: Staten kommer alltid inn bare ved at noen tar seg til tvingende til rette eller misbruker makt.

Hold opp idealet

En liten kjerne av en statsfunksjon er mulig - som et servicekontor å gå til for ting vi gjør ofte.

Staten kan muligens ha begrensede funksjoner på innbyggernes vegne innen vern mot tvang fra andre, tyveri, bedrageri, oppfyllelse av inngåtte kontrakter, men dette kan løses uten en stat.

Statens tvangsapparat skal aldri kunne brukes til å tvinge noen

Det skal ikke brukes tvang til å gjøre visse ting for andre, og heller ikke til å hindre noen i å beskytte seg selv eller gjøre noe de mener er godt for dem.

Politi nedverdiger seg selv og glemmer hvem de er

Prinsippet i dette er at ingen tvang skal noensinne kunne brukes av staten eller dens representanter, og frivillig aktivitet må være den vanlige metoden vi bruker for å nå våre felles mål. Individer og grupper av individer skal alltid kunne reservere seg i forhold til flertallets beslutninger. Med bredere og dypere prosesser basert på frivillighet er dette mulig.

Reduser staten til ingenting

Konsekvensen av dette er at staten kan reduseres så fort det er praktisk mulig, og politisk aktivitet endres slik at tvingende bestemmelser ikke lenger er mulige å vedta. Det er ikke naturlig at staten og dens representanter skal kunne tvinge oss till noe, for det som er naturlig er at vi alle gjør som vi vil. Hvis vi skal gjøre noe i felles regi, og det kan tenkes mange slike saker, skal det skje med deltakelse av de som frivillig er med, og de som ikke vil er ikke med.

Nye gode bærekraftige tanker

Disse kjente tankene er glemte eller satt til side i dagens samfunn fordi det er mange som mener det er bra, politisk nyttig, kostnadseffektivt, gir god fortjeneste eller annet å først tvinge individer, og deretter øke tvangen som brukes slik at effektene nevnt forsterkes: "Skal man få gjort noe og få det som man vil må man kjøre over noen".

Veien til frihet er uten stat

Har vi en stat vil individets naturlige rettigheter alltid være svekket. Etter et visst punkt i prosessen vil individets naturlige rettigheter være noe svekket, og etterhvert som staten og dens representanters makt bygges ut reduseres individets naturlige rettigheter ytterligere.

Uverdig i et sivilisert samfunn: Skaff deg nye dommer og lover og sett deg inn i dem før du blir tatt

Vi ønsker frihet

I dag er vi ved et punkt der våre naturlige individuelle rettigheter er svekket, og det er fare for ytterligere svekkelse slik at rettighetene blir sterkt svekket og vi kan ende opp i et kontroll- og overvåkingssamfunn uten like og uten frihet.

Det er nylig reist et vettløst krav om masseovervåking som har som hensikt å kontrollere oss individuelt, og fjerne våre naturlig sterke individuelle rettigheter helt. Det er ikke klart hvem som kan ha et ønske om at vi skal leve som ufrie individer i et overvåkings- og kontrollsamfunn.

Frihetens ånd som ble skrevet i 1814 styrkes ikke lenger, den svekkes, og det kan vi selvfølgelig ikke ha noe av.

Putin er "valgt" og kan gjøre hva han vil

I den rådende massetenkingen i vårt samfunn skal prinsippene om frihet og frivillighet være umulige å gjennomføre, men det er ikke sant. Når mange nok har tenkt igjennom saken kan dette bli mulig. Frihet er løsningen og belønningen, og frie mennesker er velfungerende mennesker.

Vi ønsker alle alt godt, og at statens representanter i videste forstand tenker gjennom hva de holder på med. Et folk i et område er alt det skal dreie seg om, de myndighetsansatte er jo folkets hjelpere og tjenere, og har ingen selvstendig rolle.