Friheten er inne i en selv

I et godt liv arbeider man fram mot å bestemme alt selv

Når man bestemmer alt selv kan man bli fri, og aktive mennesker kan greie det. Ta tid til fordyping i hvem man er og hva man gjør her, for mennesket er et geni som sløver gjennom livet som en maskin styrt av vanemessige tanker. Man kan vekke seg selv fra denne hypnotiske søvntilstanden gjennom eget arbeid, men det er tungt.

Les her: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Naturen skal man undre seg over, undersøke nærmere og lære av den.

Finn egen indre styrke symbolisert ved den hellige gralen

Den berømte gralen som det er laget filmer om og skrevet bøker om handler egentlig om menneskets egne indre krefter. Den er et symbol på den indre kraften i et hvert menneske, og arbeidet består i å finne sin egen gral - et eget symbol for kraft og frihet. Det finnes ingen slik gral fysisk, den er bare et symbol, og det er selvsagt at man kan ha hvilket som helst symbol - eller intet - som man selv vil for det indre arbeid.

Det levde livet selv gir en kraft

Denne indre kraften finnes ved praktisk arbeid gjennom å leve. Arbeidet med dette fyller hele livet, det består i å søke egen forståelse, og oppleve og erfare livet i aktiv praksis. Bare det man selv har erfart gjelder som sannhet og grunnlag for eget liv. Det finnes ingen guruer eller store systemer til hjelp, for arbeidet mot sannhet og frihet styrer man selv.

Vanskelig å forstå, må undersøkes og frykt ikke noe når du går i gang med å undersøke hva livet er.

Ideer til ettertanke

 • Den store hemmeligheten er å ikke bry seg om det som skjer utenfor en. Å gjøre det skaper kaos i ens liv, fører til massive distraksjoner og hindrer egen erfaring. De største forstyrrelsene kommer ved å lytte til mediene med sin dyktige propaganda som lurer oss alle: Ikke hør på dem noen gang, for de skal ikke eksistere.
 • Å følge en hver form for autoriteter er å underslå egen intelligens. Skal man oppnå selvkunnskap og frihet unngår man konsekvent og alltid autoriteter.
 • En skal aldri identifisere seg med noe utenfra en selv for kilden til alt har man inne i seg. Observer også det som skjer med egen person, men analyser det aldri for det forstyrrer det som kommer innenfra.
 • Utdannelse tar aldri slutt. Skolen vi har er ingen god utdannelse, den lurer oss til å tro at vi blir ferdige når skolen er ferdig. det er løgn. Hele livet er en praktisk læreprosess helt til man dør. Glemmer man dette blir livet mangelfullt. Man kan komme nær sannheten og friheten dersom man stadig lærer med åpne sanser.
 • Frihet er å være fri for ønsker og behov. Lever man i en verden full av ønsker og behov er man ikke lenger fri.
 • Frykt skal man oppsøke, ikke stikke av fra eller undertrykke. Man skal forstå frykt, finne ut om frykten, lære om den og komme i kontakt med den. Å finne fryktens kjerne er å lære. Overvinn frykten for døden ved å tenke på den hver dag.
 • Ikke søk svar, men arbeid med å forstå hvilke problemer man skal bry seg om og hva problemet er. Når en forstår problemet vil svaret følge av det.

Gå inn i skogen med åpne øyne, for her er det mye å finne.

 • Søk å forstå hele livet og ikke bare en liten bit. Man må alltid undersøke, se på naturen, synge og danse, lese og skrive og se på film, lage ting, lide og forstå - alt hører til i livet.
 • Alle felles tanker kalt ideologier som religion, politikk, skole, vitenskap, musikk og mer er idiotiske for de er konseptuelle og konseptuelle tanker splitter menneskene, gjør dem handlingslammet og leder til vanetenking.
 • En konsistent tenker er en tankeløs tenker og tenker i faste baner og i et mønster, og gjentar alt og lærer ingenting.

Verden er et fantastisk sted vi skal lære mye så lenge vi er her.

 • Kjærlighet er det som mangler mellom mennesker: affeksjon, varme, ømhet, uendelig generøsitet, barmhjertighet. Derfor forsvinner vi inn i massen og blir elendige. Å endre verden med store planer er meningsløst for det vi mangler er kjærlighet. Arbeidet med å vise kjærlighet er vanskelig, og må aldri gis opp.
 • Vær positiv, for alt man tenker, sier og gjør bestemmer hva man blir til.
 • Bare det man selv har erfart kan være sant.

Linker

Mennesket er et geni som kaster bort mulighetene og sover gjennom livet

THE AWAKENING OF INTELLIGENCE BY JIDDU KRISHNAMURTI (pdf)

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Ditt indre selv bestemmer alt - la lyset skinne og lær hvor det kommer fra og bestem hva du vil. Du har nok kraft inne i deg til alt.