Eliten i den teknotroniske tidsalder vil gjøre oss umyndige

Den nye eliten vil bestemme over våre liv i detalj

Teknotronerne ser på seg selv som den nye eliten som vil styre oss. De er mennesker som har overlegen kunnskap om data, telematikk, elektronikk, kybernetikk og kjenner mulighetene for anvendelse av moderne teknologi. De knytter til seg folk med kunnskap innen forretninger, media, utdanning, romteknikk, biologi og genetikk.

Alle teknotronerne mener de er overlegne andre mennesker og at deres mål for styring av samfunnet er det beste. De har ingen moral eller etikk som hindrer dem i å nå sine mål. De mener kontrollert utvikling av befolkningens antall og kvalitet kan styres via teknologi.

De er frigjort fra arbeidstid og sted, overvåkes ikke og holder seg unna alle regler og systemer. De mener de gradvis vil få all makt for de kontrollerer alle teknologiske systemer. De vil ha et bedre samfunn basert på utnyttelse av de teknologiske mulighetene. Ideene om den nye verdensorden som skal komme lever ennå blant dem, og arbeidet med å komme dit er i gang.

Les mer: Mange mener mange av informasjonene Richard Day ga i 1969 er sanne nå, og utviklingen vil gi ham rett i enda mer for ideene lever videre.

nytt_norge_

Facebook vil kreve ID for å logge på. Er passet på vei ut, og ID fra Facebook bedre?

Den nye eliten er ikke hemmet av tradisjonelle verdier

Den teknotroniske tidsalder innebærer en gradvis tilsynekomst av et mer kontrollert samfunn. Et slikt samfunn vil være dominert av en elite som ikke bryr seg om tradisjonelle verdier. Det vil snart være mulig å gjennomføre nesten kontinuerlig overvåking av alle innbyggere og vedlikeholde up-to-date fullstendige filer som inneholder den mest personlige informasjon om hver eneste innbygger. Disse filene vil være øyeblikkelig tilgjengelige for framhenting for alle myndigheter. Ved små endringer i disse filene kan de blokkere alle fra reiser, jobb, bank og mer.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort. Vår kontroll over alle skal gjelde til evig tid.

nytt_norge_

Befolkningskontroll kan skje på mange måter. Det har vært gjort før her i landet, og kan komme igjen. Pass på.

Det blir fullt kjør mot oss - se denne listen over tiltak de planlegger

 • Befolkningskontroll og tillatelse for å få barn
 • Legge om hensikten med sex. Det blir sex uten reproduksjon og reproduksjon uten sex
 • Prevensjon blir tilgjengelig gratis for alle
 • Sexutdannelse skal kanalisere ungdommen i retning av å bli et redskap for styring av hele verden
 • All abort er for fødselskontroll og gratis
 • Oppmuntre til homoseksualitet
 • Teknologi skal brukes for reproduksjon uten sex
 • Familiens viktighet skal reduseres til ingenting
 • Innføring av assistert død og "bortgangspiller"
 • Begrensninger i tilgang til medisinsk behandling slik at eldre kan elimineres tidligere
 • Tilgang til medisiner strengt kontrollert, gjør det lettere å eliminere de eldre
 • Private doktorer elimineres
 • Stoppe behandling av sykdommer som er vanskelige å diagnostisere og behandle
 • Undertrykke kreftkurer som et middel til befolkningskonntroll
 • Indusere hjerteslag som et middel til befolkningskontroll
 • Bruke utdannelse for å sette fart i puberteten og få til tidligere utvikling av barn
 • Blande alle religionene til en, og ta bort de gamle religionene
 • Endre bibelen ved å endre viktige ord
 • Styrke utdannelse som et indoktrineringsverktøy, bruke mer tid på skolen, men elevene skal ikke lære noe, bare formes
 • Kontrollere hvem som har tilgang til informasjon
 • Gjøre skolene til samlingspunkter i samfunnet og derfra styre all aktivitet og all meningsutveksling
 • Få bøker til å forsvinne fra biblioteker
 • Forandre lover for å få til moralsk og sosialt kaos
 • Oppmuntre til misbruk av drugs for å skape en kaos-atmosfære i alle små og store byer
 • Oppmuntre til misbruk av alkohol
 • Restriksjoner for reiser
 • Flere fengsler og bruk av sykehusene som fengsler
 • Fjerning av fysisk og psykisk sikkerhet i samfunnet
 • Bruke rimvers til å forme og styre samfunnet
 • Svekke den lokale evnen til å produsere varer inklusive mat
 • Flytte befolkningen rundt omkring og rive opp alle sosiale røtter
 • Sport er et verktøy for sosial omforming og forandring
 • Sex og vold introduseres via underholdning
 • Restriksjoner for reiser og bruk av implanterte ID kort
 • Vite hva folk reagerer på og få dem til å gjøre hva du vil
 • Forfalske vitenskapelige rapporter
 • Bruke terrorisme for frykt
 • Lage overvåkingsimplantater og og fjernsyn som ser deg
 • Eierskap til egne hjem hører til fortiden
 • Innføring av det totalitære verdensdekkende systemet

De vil kontrollere oss, hensikten med det er uklar, og vi vil ikke. Aldri. Vi vil sveve fritt.

Referanser

Artikkelen er basert på sitater fra Zbigniew Brzezinski, en gang rådgiver for amerikanske presidenter og dr. Richard Day, National Medical Director i det Rockefeller sponsede “Planned Parenthood” programmet og professor i pediatri ved Mount Sinai Hospital i New York. Han sa i 1969 at: "Alt er ferd med å falle på plass, og ingen kan stoppe oss nå."

Snart er det 50 år siden dette ble sagt. Vinner de fram? Hva tenker du om slike ideer?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.