Dyrk matpakka di sjæl ved UiO

Grønne økologiske studenter i Oslo

Universitetet i Oslo har en studenthage. Formålet er å drive denne studenthagen bak Helga Engs Hus på Blindern campus etter økologiske prinsipper, og med vekt på spiselige vekster fra eget miljø. Slik kan studenter bli kjent med økologisk og lokal matproduksjon.

Studenter ved UiO inviterer til økologisk lunsj i studenthagen på Blindern. Hagen lå brakk i noen år, men er i drift igjen. Det finnes nå plommetre, rips- og solbærbusker, grønnsaker og mange andre vekster. Intensjonen er å opprettholde hagen som en naturlig del av universitetet i lang tid framover. Et nytt prosjekt for dyrking av mat i byen er skapt, et urbant agromiljø.

I sesongen fra april til oktober er det dugnad hver onsdag klokka 16.

Universitetene dyrker seg opp til grønne institusjoner. De kan la studentene dyrke mat på taket nå.

Kanskje kan studenthager bli noe alle læresteder har, og egen mat henger sammen med egen helse. Studenter blir grønnere og grønnere, men pilsen drar ned.

Lykke til.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Full fres i studenthagen på Blindern

Studenthagen ved UiO - en økologisk hage på UiO.