Drømmefanger dreamcatcher gir fred i sinnet

La lyset ta bort de dårlige drømmene gi fred

Indianerne i det som nå kalles USA hadde mange ritualer og skikker overfor åndene, stor åndelig bevissthet, og de hadde en åndelige sjekkliste. De mente vi er laget av vår moder Jord og vender tilbake til vår moder Jord. "Når mennesket vender seg bort fra naturen blir menneskets hjerte hardt."

Et naturlig åndelig fellesskap mellom alle skapninger.

Indianerne hadde drømmefangere

Drømmefangere er en gammel del av amerikansk indiansk kultur. De lages som et nett med et hull i midten og med hengende fjær, og henges opp nær vinduet. Alle drømmer ble fanget her under søvnen sier sagnet. De dårlige drømmene ble tatt av solen når den sto opp, og de gode drømmene ble igjen og fant veien ut gjennom hullet i midten og ned i fjærene under. Der ville de holde seg så en kunne drømme dem om igjen.

Sola sprenger de dårlige drømmene så man kan konsentrere seg om de gode.

Fred mellom nasjoner er sjelefred

Indianerne sier at det aldri kan bli fred mellom nasjoner uten at det først er kjent for alle at sann fred finnes i den enkeltes sjel.

Les her om at krigen mot verdens befolkning hardner til.

Røke fredspipe med fred i sjelen er det naturlige.

Bry deg om fred i sinnet ditt

Drømmefangere er populære turistvarer og selges i turistbutikker over hele verden. Men det er interessant å reise til indianernes eget land og skaffe seg en ekte drømmefanger laget av en indianer, få historien om verdigrunnlaget deres og høre hvordan de har det.

Heng opp en drømmefanger og drøm de gode drømmene mer og de sier en vil finne fred i sjelen. Slik fred har vide perspektiver - det kan bli fred blant menneskene.