Dobbelsnakk nysnakk brukes daglig i kamp om hodene våre

Ord er viktige for å lede oss og skjule hensikter

All god kommunikasjon forutsetter gode trygge ord som vi forstår og er trygge på. De danner grunnlaget for tankene våre, det vi leser, handlingene våre og livet vi lever trygt eller utrygt. Språket har en fremkallende evne, og et stort ordforråd er et godt verktøy.

Ord er blitt en del av den skjulte kampen om hodene våre. Det legges tvetydige ord inn i våre tanker og skaper uklarhet og uro, og usikkerhet om hva som vil skje. Mediene plasserer bevisst uklare ord i sine meldinger, tankesmier, lobby- og interessegrupper velger sine ord med omhu og for størst mulig effekt i forhold til sine mål.

Les mer: Massive ytre påvirkninger styrer tankene dine det du gjør.

Alt politikere sier er dobbelsnakk, de er systematisk utydelige for de spiller et spill om interesser og vil alltid fremme egne interesser: Filipinske Duterte, kinesiske Xi Jinping og Putin snakker om noe og det er aldri klart hva som skjer etterpå. Ofte er det slik at ingen skjønner det med det samme - for det kan ha vært en dobbel nysnakk, og de brukes ofte med tidsforsinkelse. Duterte vil helst ha lite å gjøre med vestlige ledere, de snakker så uklart, så han foretrekker Kina og Russland.

nytt_norge_

Når man snakker dobbelsnakk får man lang nese.

Viktige begreper å ha rede på

Dobbelsnakk er når et ord får ledende, flere og utydelige meninger, kanskje og motsatte meninger. Det er et uttrykk som er brukt i hjernevasking og inneholder begreper som uvitenhet er styrke, krig er fred og frihet er slaveri. Et nylig eksempel på dobbelsnakk er: Det er ikke de militante, det er ikke islam, det er militant islam.

Nysnakk er når ord du kjenner har fått ny mening. Et eksempel er ordet demokrati som betyr systemet vi bruker for å velge politikere, og ikke folkestyre.

Det er helt sant alt han sier. Vi ler av komikere, hvorfor ler vi ikke av politikere?

Alle skjuler seg og unngår tydelighet

Det begynte med at politikere, militære og forretningsfolk brukte dobbelsnakk i det offentlige rom, og noen ganger nysnakk, for å oppnå sine mål.

Nå bruker mange dobbelsnakk og nysnakk i sitt daglige liv, og det er krevende å snakke sammen, for alle har kan ha forskjellig innhold i ordene de bruker.

Eksempelord i nysnakk og dobbelsnakk

 • bruk ordet magefølelse når du vil si hva du vil om hva som helst
 • sorthvit betyr å ta bort alle nyanser i det du snakker om
 • andesnakk er å kalle det andre sier for innholdsløst
 • tankekriminalitet er å si at noen tenker på ulovligheter
 • en ikkeperson er en som er fjernet fra alt
 • akademisk er å snakke over hodene på folk
 • hun har ikke den utdannelsen som trengs fratar en person rett til å mene

Alt er en form for mikroaggresjon der andre blir ledet, karakterisert og umyndiggjort via språket.

Generasjonene forstår hverandre når ordene betyr det samme for begge

Ordene blir nye og betyr ikke det de sier og du tror

Den virkelige verden og den innbilte verden er på vei fra hverandre

 • Man vil ha frihet men går på arbeid hver dag
 • Man jobber med klima og kjører biler med 3-liters motor
 • Påhengsmotoren må være minst 225 HK
 • Politiet er ikke bevæpnet det er midlertidig
 • Lakseoppdrett er miljøvennlig uansett, husk at det heter havbruk og gir jobber
 • Man bryr seg om helsa si men drikker alkohol og coladrikker
 • Man tenker selv men ser på TV fire timer hver dag
 • Man respekterer kvinner men behandler dem som underlegne
 • Man syns at andre kaster bort tiden når man kaster den bort selv
 • Man forårsaker de problemene man prøver å løse
 • Man angriper de som prøver å hjelpe
 • Demokrati er et system vi har innført
 • Vi vil ha fred men sender bombefly og soldater til utlandet for å krige
 • Politikk løser alle problemer men skaper flere enn det løser
 • Krig føres bare for å skape fred og beskytte oss selv selv 10.000 kilometer borte
 • Lovlydighet er å gjøre alt du får beskjed om
 • Myndigheter misbruker aldri makt selv om fengslene er fulle så vi må leie fengselsplass i utlandet

Utfordringen ved nysnakk er å ikke la seg lure

Utfordringene til språket vårt er nye, for språket vårt blir påvirkningsverktøy og brukes til nysnakk der ord får helt nye og ofte mange betydninger for å skape uklarheter og forvirring. Ekte dyp dialog er bare mulig når du er trygg på språket ditt og helt sikker på hva ordene betyr.

Vårt eget spåk er viktig som felles redskap, for den enkeltes trygghet, evne til kommunikasjon og det fellesskapet vi skal ha. Språkforvirring er tap av egen kultur og gradvis tap av frihet, for det finnes moderne aktører som vil tvinge sine ord og uklare betydninger over oss og styre oss sin vei.

Vår mor og stedet vi bor gir oss språket vårt

Eget språk gir styrke

Påtrykket utenfra er sterkt, ordenes betydning er viktig, og grunnlag for all kommunikasjon. Vi kan bidra med egen bevissthet, være tydelige og bruke rene ord. Nysnakk og dobbeltsnakk er overalt rundt oss, vi blir presset, men blir ikke med på den reisen og gjør narr av det.

Ord er ikke farlige

Mange komikere lever godt på ordkløving, og vi ler gjerne av det. PR-byråene er flinke med nye ord og nye meninger, og markedsførerne havner ofte opp i nysnakk. Militære bruker selvlagede ord som ingen forstår og helsevesenet det samme. Taktiske politikere og myndighetspersoner bruker nysnakk og dobbelsnakk i politisk gevinsthensikt, men er egentlig latterlige.

Ikke hør etter men se hva de gjør

Sannheten er viktig, men den er din egen og la ikke noen andre få forstyrre deg i arbeidet med å finne den. Nysnakk og dobbelsnakk er triks, og det meste er støy. Verden går videre og la oss holde på med det vi ønsker å gjøre.

Nysnakk og dobbelsnakk finnes i mengder, og er deformert kommunikasjon. Lykke til med forståelsen.