Det superviktigste i livet ditt

Man er den eneste som er slik

Alle er unike mennesker. Dette skal man ta vare på bestemt og resolutt, og sørge for at man får bestemme selv over eget liv og det som skal skje.

Nyt livet i fulle drag

Det er mange som vil lære oss hvordan vi skal bli og hvordan vi skal oppføre oss. Samfunnet låser oss inne fra vi er født, foreldre oppdrar oss, skolen bestemmer pensum, samfunnet har mange regler vi må følge, vi må alle ha jobb for å overleve. Presset på oss er kollektivt og enormt. Man må ha styrke for å motstå kraften man er utsatt for.

Les mer: Massive ytre påvirkninger styrer tankene dine det du gjør.

Det er bare ett liv og det er ens eget

Gjør livet bra ta i og få det til

Det kollektive presset kan bekjempes og livet blir stort. Vi kan ha et samfunn der alle kan være seg selv, alle kan leve selvbestemt sammen med andre og samtidig være i et stort system som er felles for alle og fungerer som forutsatt. Ingen andre enn en selv kan utvikle egen person, og vi har alle mye å jobbe med: Har du tid til å tenke over dette og gjøre noe med det? Er dette viktig nok for deg? Er det virkelig noe som er viktigere enn å forstå seg selv og gjøre som en vil?

Les mer: Tror du at bilder og nyhetsinnslag i media viser deg virkeligheten.

Å fly høyt er en del av livet

Les mer: Virkeligheten manes fram fra tankene dine.

Linker

The Positivity Blog: Gandhis topp 10 fundamentale tiltak for å forandre verden

Arbeidet: Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hva er hensikten med livet?

Ikke bry deg om hva andre mener

Begynn tidlig: La barna få bestemme selv

Jeg bestemmer alt selv