Deling til alles fordel er gyldent prinsipp

Deling er det normale i gode samfunn

90 % av alle viktige oppfinnelser er ikke patentert, der delt mellom oss alle. Les her om at IP intellektuell eiendom låser utviklingen. og at fornuftsbaserte naturlige rettigheter er målet i en digital verden. Nå fyller strider om patenter, copyright og IP intellectual property rettsalene.

Det er stor strid om detaljerte patenter, hvem som kan bruke dem og hva man eventuelt skal se som en rimelig betaling for bruk av andres patenter.

Utviklingen stopper med den utvidete bruken av patenter og copyright. Vår personlige frihet trekkes også inn som et element i diskusjonen om hva som skal gjelde. Forsøk på forbud i mange varianter introduseres og praktiske hindringer blir satt i veien for deling av informasjon og utvikling av kunnskap.

En hackathon er en samling som ofte varer i flere dager, og der et stort antall folk møtes for å lage dataprogrammer for deling. Begrepet brukes for andre områder også, og delingsarenaer i skolevesenet er FYR og DELING der de lager interaktive opplegg for deling i skolen.

Her kan du lese en annen artikkel om deling: Å dele alt er best for alle.

Det er tid for modning

Gjennom modning kan det bli slik at nye tanker erstatter det som ikke lenger virker og som passet for en annen epoke. Vi må bruke tid og fornuft for å finne ut hva som er bra praksis, og man kan delta i modningen ved å danne seg en mening om hva som er fornuftsbaserte løsninger.

Les om at flertallet tar alt: Grov politisk overkjøring av fellesskapet er helt vanlig.

Du kan også dra nytte av det andre har gjort med white label løsninger. Man kan velge mellom å lage eget eller bruke det andre lager.

Her kan du finne ut om noe helt annet

Det går mot full avvikling av marijuanaforbudet i alle land - hva med Norge?.

Ekstreme fortellinger om vårt univers er ikke til å tro: Jorda er i sentrum av universet som ikke fins, og sola går rundt jorden.

Her kan du lese flere artikler fra listen over våre spesielt anbefalte.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.