De nye lokale media er til å stole på

Lokal og ekte informasjon om livet til vanlige folk

Porten.no fra Sogn holder de deg orientert om de nære viktige ting.

  • Eksempel Årdal: Etter at Digernes flytta til Årdal byrja ting å ta av. Bergensguten gjekk tur i fjellet og fanga augneblink på mobiltelefonen som han la ut på Instagram. Bileta har blitt sett verda over, og no har følgjarmassen vokse til å bli nærare 150 000.

  • Eksempel Lærdal: Der kunne dei konstatere at Lærdal turlag har vakse med 46 nye medlemar til nesten 200 i 2015. No er talet oppe i 196. Dette er nok ein gjeng som går mykje i oppoverbakkar, noko medlemstala reflekterer.

GODT DRIV: Denne gjengen har auka med 46 nye personar i år, og Lærdal turlag er i godt driv som alltid. Foto: Jan Christian Jerving.

Få informasjon om det viktige for livet fra kjente kilder

En ny utvikling er på gang i medieverdenen. De lokale papiraviser er presset av moderne teknologi og store kostnader, og sentralisert eierskap i mediene gir alvorlig svekket tillit til innholdet de byr fram.

Men ny nettbasert teknologi med gode plattformer gir nye muligheter, gode tilgjengelige foto- og video-apparater øker mulighetene for formidling fra den enkelte. Mulighetene for å skaffe god og nyttig lokal informasjon og interaktivitet er store, og samtidig styrkes lokalsamfunnene.

Her blir det planlagt asylmottak/men det ble ingenting av - nå. Alle vet alt om denne saken nå.

Medieinformasjonen vi får nå er tom og død

Fra vi er små hører vi feilaktig at internasjonale nyheter fra fremmede land og informasjon om ulykker er viktig, og at man må følge med på det som skjer i verden. Men avisene dør, god informasjon blir svekket av mange typer særinteresser, og TV nyheter er siden sin start for omtrent 50 år siden blitt en tom rutine uten interesse for noen.

Innholdet i disse såkalte hovedmediene er helt basert på ferdigtygget internasjonalt byråstoff som er det samme over hele verden, og som gjentas i det uendelige inntil kjedsomhet. Det finnes ingen selvstendig journalistikk noe sted lenger. Alt er propaganda, alt er produsert av store byråer med avanserte teknikker for påvirkning av den offentlige mening.

Reiser man til for eksempel til USA er "nyhetene" der identiske med "nyhetene" her, det er de samme sakene, de samme ukritiske vinklingene, det er bare forskjellige mennesker som presenterer dem.

Alt har samme kilde og samme styrte hensikt. De store mediene har utspilt sin rolle som informant, de har fått en ny rolle som verktøy i en krig om våre hoder, de presenterer karikert informasjon og styrer etter en agenda.

Glem slike medier - la dem bare holde på, men de er snart borte de også.

En av de lokale gutta holder på oppmerksomheten

Et friskt pust og et godt tegn er nye lokale aktører, gi dem støtte og skap gode liv

Et eksempel på det nye er Porten.no som er lokal nettavis for Lærdal og Årdal i Sogn. Porten.no er ikke alene om sitt konsept, men her er litt informasjon om deres virksomhet (fritt sakset fra deres nettside):

  • Porten.no dekkar primært kommunane Årdal og Lærdal, men skriv også om det som skjer i fylket og i nabokommunane dersom det råkar Årdal og Lærdal.
  • Porten.no er ei nettavis på nynorsk som inneheld lokalstoff frå sognekommunane Årdal og Lærdal med mellom 5-7000 besøkande kvar dag.
  • Porten.no er reklamefinansiert – reklamane er ein blanding av bilete og flash-annonsar der antall klikk pr. annonse vert telt opp.
  • Publikum kan legga inn gratulasjonar og rubrikkannonser, og vekas bilete. Gratulasjonar nederst er godt besøkt. Brukar google-statistikk.
  • Bildegalleri er under utvikling. Dagens bildegalleri, http://galleri.porten.no hentar bilete frå eway.
  • Vart oppretta i 2004 ved hjelp av eway, nå eway5 funksjonalitet for listebilde, sosiale lenker samt for redigering.
  • Design og utvikling av Agnitio AS, plattform: Windows 2008 R2 og SqlServer 2008

Meldinger med nytte og alltid aktuelt stoff

Et sosiologisk perspektiv: Interesser i et virkelig liv og hva trenger man å vite for å leve et fritt, trygt og godt liv

Anta at det viktigste i et samfunn er transparens for da vet man hvem som er der og har en grei oversikt over det som foregår. Man treffer mange av dem stadig og vet hva de står for og det samme vet de om en selv. Ingen er fremmede, for alle er med i lokalsamfunnet og bidrar der slik som de vil. Det som skjer har kanskje betydning for alle eller noen få, informasjonen kan man bruke som man vil.

Det faller en indre ro over slike samfunn, og det er godt å være der.

Det finnes mange utfordringer, og de må man løse selv sammen med de andre. Det som foregår 5000 eller 10.000 kilometer borte trenger man ikke vite noe som helst om.

De store bysamfunn mangler disse kvalitetene, vi har ikke valgt å jobbe dem fram og utryggheten får vokse fordi den falske styrte propagandaen ikke eksponeres av de som bor der.

Lokale medier er framtida og er tilstrekkelig

Å skape transparens er den store oppgaven, og det er et samarbeidsprosjekt mellom de som bor i et område. Det er en stor oppgave, og lykkes man kan man få et godt liv et slikt sted.

Møt alle, søk informasjon, ta fram kamera, mobil eller datamaskin, gi innspill, bruk crowdsourcing, bli en kilde og bidra til et godt lokalsamfunn i en transparent verden.