De 4 store dagligvarekjedene med forvirret satsing på økologisk mat

Den økologiske hverdag vokser fram

Sunn økologisk mat øker, men er ennå som en liten baby å regne, og det industrielle preget følger fremdeles med: kartonger, bokser, flasker, lite frisk frukt og grønnsaker.

Leter man litt rundt finner man økologiske varer mange steder, og gårder/gårdsbutikker og småbutikker selger lokale økologiske matvarer. Coop har en hylle med økologiske matvarer til gode priser i de fleste av sine butikker, men de tre andre store tar ikke økobølgen alvorlig, og har det man kan kalle et tilfeldig utvalg.

Debio kumaraton økologiske kuer sier de, men de lever ikke noe naturlig liv med kontinuerlig stimulering til melking

Økologiske produsenter i framgang

Det er mange land som leverer økologisk mat, bl.a. Peru, Nederland og Argentina. Økobevegelsen er internasjonal med våknende forbrukere i mange land. Spesielt tyskere er ivrige på økomat og antallet butikker med økologisk mat har økt dramatisk. 70% av tyskerne sier de aldri vil røre genetisk modifisert mat. Omtrent 4.5 % av alle tyske gårder har kuttet ut kjemikalier og i organisk landbruk arbeider nå ca. 150.000 mennesker, og mer en 30.000 produkter er sertifisert som økologiske.

Les her om at KIWI skjerper seg og tar inn vegetarmat og sunne godterier. Fint.

Tysk økomat i mengder - tyskerne vet hva de vil ha og får det

Økologisk bevissthet vokser stadig

Her hos oss er det framdeles uenighet blant "ekspertene" om "massene" vil ha økologisk mat, og om økologisk mat i det hele tatt har noe for seg. Men temaet finnes blant folk, forbrukerne er i gang og kjøper økologisk mat der de kan få tak i det, og myndighetene har et mål om 15% økologisk mat innen 2020. I undersøkelsen Spisefakta 2014 som er utført av Ipos MMI mener 12% av forbrukerne at økologisk dyrket mat har betydning. I en slik situasjon kan det være på sin plass å avklare begrepene knyttet til det nye økologiske matregimet som kommer. Det er også begrepsforvirring vedrørende økologisk og organisk mat som vel er det samme i dagligtale. Organisk betyr at noe inneholder karbon eller er levende og ordet er for snevert til å brukes om mat.

Debio via Mattilsynet er økologimyndighet

"Ø-merket er din garanti, og begrepet "økologisk" er beskyttet for alle landbruksprodukter, hvilket vil si at ingen har lov til å kalle sine produkter for økologiske, hvis de ikke har fått produksjonen, produktene og bearbeidingen godkjent av Debio eller av et tilsvarende utenlandsk kontrollorgan.

Organisk er et vanskelig begrep: Det er feil at staten monopoliserer begrepet økologi

Debiomerket, ofte kalt ø-merket, er den synlige garantien for at kontrollen er gjennomført og at produktet er blitt produsert etter de regler som gjelder i økologiforskriften. Se derfor etter ø-merket når du skal handle økologiske matvarer. Debio sertifiserer også EUs økologilogo og Demeterforvaltningens merke for biologisk-dynamiske produkter.

Regelverket for økologisk landbruk og matforedling baseres på EU-standarden for økologisk produksjon. Den kan lastes ned fra Debio sin nettside. Dette reguleres igjen av økologiforskriften som er fastsatt av Landbruks - og Matdepartementet.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. I samarbeid med Debio har Mattilsynet utviklet tre veiledere til regelverket for økologisk produksjon. To av disse omhandler landbruksproduksjon."

Det kan være begrepsforvirring omkring begrepene, og kanskje særlig organisk/økologisk. Her tar vi med fra Matportalen.no: "Begrepet ”økologisk” er rettsbeskyttet og kan bare brukes etter godkjenning av Debio. Betegnelsene ”usprøyta”, ”biologisk” eller ”organisk” skal ikke brukes som betegnelser på produksjonsmåte på norske produkter. Betegnelsen ”naturlig” er svært upresis og bør heller ikke brukes. Derimot brukes ordene organisk og biologisk mye ved beskrivelse av prosesser og teknikker i økologisk landbruk, f.eks organisk materiale og biologisk mangfold."

Økologisk dyrking er småskala

Oikos

Den ideelle medlemsorganisasjonen Oikos arbeider for utbredelse av økologisk praksis, og de lister opp mange grunner til at man skal velge økologisk: "Økomat er uten matsminke, sprøytemiddelrester eller syntetiske tilsettingsstoffer. Økologisk mat er også garantert produsert uten genmanipulering. Dessuten blir det rikere natur og renere jordsmonn og vann med økologisk landbruk." Hele listen med detaljer kan du se i linken under.

Nøkkelmerking

For helhetens skyld tar vi med Nøkkelmerking. For flere år siden ble Nøkkelhullet innført som en sunnhetsmerking av matvarer. Det er ingen økologimerking, men et velment forsøk på å få folk til å velge sunnere mat. Man antar her at mat med mindre og sunnere fett, mindre sukker og salt, mer kostfiber og fullkorn er sunnere. I en travel handlesituasjon kan Nøkkelhullet være til god hjelp, og fremme valg og utvikling av sunnere produkter. I Norge er det Mattilsynet og Helsedirektoratet som har ansvar for merkeordningen. Matvarer som skal nøkkelhullsmerkes, må være ferdigpakket, med unntak av fersk fisk, frukt og grønnsaker. De har som regel næringsdeklarasjon. Norge, Sverige og Danmark har sammen valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer.

Egne økoseksjoner i butikkene eller alt økologisk

Pass på

Det økologiske utgangspunkt er i seg selv en god ting. Man skal imidlertid være på vakt overfor flere forhold som kan ramses opp: De store dagligvarekjedene prøver å bagatellisere økologisk mat slik at ingenting skal skje, Norges meninger er totalt borte, ordningen er totalt monopolisert, ikke bare i Norge, men som en del av EUs regelverk slik at vi blir overstyrt, mangfold i tenking, metode og produkt er det ikke stort rom for, det er åpnet for at oppdrettsfisk i mærer i sjøen er økologisk, kjøttproduksjon i industriell skala kan være økologisk, lokale tanker om økologi er det ikke rom for. Skal en god sak bli ødelagt av sentralisert overstyring eller skal vi åpne for flere aktører og lokale varianter? Mange undrer seg på om staten kan gjøre begrepet økologisk til sitt og "ulovlig" for andre ved å ta det inn i en lov?

Aktivister gjør dere klare - det er en ny tid og mye å sette seg inn i.

Linker

Debios nettside

Debios merkeregler

Her kan du finne Debios veiledere og regelverk

Økologiforskriften

200 økoprodusenter legger ned hvert år

Fanatiske tyskere

Om Nøkkelhullet