Daglige massedrap over hele verden

Dyreplageri i industriell matproduksjon er ekstremt utbredt

Et effektivt industrielt system er lagt opp for å skaffe oss mat, og våre fjøs er fabrikker med maskinelle prosesser og rutiner. Slakteriene er rustfrie glinsende fabrikker med fullautomatisert utstyr for systematisk, effektiv og lavkostnads slakting av levende dyr. Til slutt har vi noen få enorme slakterier her i landet, dyrene som skal slaktes transportres lange avstander, og gårdsslakting vil være slutt. Utsiktene for dyrene er ikke lyse.

Det er mange regler og tanker rundt slakting begrunnet i økonomi, effektivitet, hygiene, dyrehelse, dyrevelferd, og noen religiøse. De fleste av oss spiser ting som kommer fra dyr, og tenker ikke på dette som et problem, selv om de færreste har sett innsiden av slaktehus og hva som egentlig foregår der.

  • Dyrevelferd omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier.

  • Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

  • Se lov om dyrevelferd, som er en svak lov hvis det som skjer i slaktehusene er lov.

Les mer: Overbefolkning og matmangel er myter

nytt_norge_okse_

Her har oksene det fint, masse grønt grass og god plass.

Industrien har lurt befolkningen til å tro at vi ikke har noe valg. De fleste av oss går i dag rundt med klær laget av skinn, spiser kjøtt, ost, melk eller egg, og sier samtidig at vi er glad i dyr og bryr oss om dem. Politiet rykker ikke ut mot gårder som driver oppdrett av plagede dyr, men kommer i løpet av 2 minutter hvis noen slår en hund eller tråkker på en måke. Hvordan får vi til å leve med slik en åpenbar motsetning? Hvorfor bryr vi oss ikke om at dyrene skal ha det bra?

Religiøs slakting er brutalt og uten respekt

Halalslakting betyr at man skjærer over halsen på dyret forfra slik at det blør ihjel, og at halsen og luftveiene åpnes. Dette er forbudt uten bedøvelse her.

Kosherslakting er jødenes religiøse metode som er helt lik i prinsippet: Halsen kuttes med skarp kniv på samme måte. Jødene og mange muslimer ser helst at kravet om bedøvelse fjernes, og vil innføre sitt smertehelvete for dyr.

nytt_norge_dyr_slakting

Halal- og kosher-slakting er ekstrem plaging av dyr. Er det ikke bedre å gjøre det så smertefritt som mulig?

Smertereaksjonen hos dyrene ved slakting på denne måten er ekstrem, og alle knivkutt vil påføre dyr unødvendig lidelse, spesielt uten bedøvelse. I tillegg kommer frykt og stress. Dyr har akkurat like mye følelser som oss, og forstår hva som skjer. Den psykologiske torturen de utsettes for rett før de dør er ikke til å forstå. Hva har dyrene gjort for å fortjene dette?

Å drepe for å spise må gjøres uten stress

Dyrene ofrer seg som mat for oss, til tross for at de er levende vesener. Dette gjør at de fortjener respekt, og det minste vi kan gjøre er at dyrene behandles så godt som mulig. Å stå tett uten å kunne bevege seg hele livet, og bli befruktet mot sin vilje, bli injisert med hormoner, antibiotika og kosttilskudd bør ikke være akseptabelt. Glade dyr blir ikke syke, og kjøttet vi får fra slike omstendigheter er sunt for mennesker å spise. Kjøtt og organer fra dyr som har blitt plaget er seigt, giftig og nesten uspiselig.

VIDEO: Slike forhold i livet er ikke OK. Dette er ikke dyrevelferd.

Våre metoder er groteske - dyrevelferd er nedprioritert

Vi gjør dyrene bevisstløse i gassfylte rom, de bløes i hjel mens de fortsatt er i live, de drepes med elektrisk sjokk, brennes med syre, og alt går på samlebånd. Etterpå håndteres de maskinelt, pakkes inn, transporteres, kjøpes, tilberedes og blir så spist av oss, fullstending godkjent både offisielt og sosialt.

Ikke kjøp produkter fra dyr uten å vite hvordan de er behandlet

Det er fullstending uakseptabelt å drepe fredfulle dyr uten tanke på deres velferd. Det er utrolig enkelt å slutte og bidra til denne meningsløse praksisen, bare nekt å kjøpe produkter fra dyr som ikke har blitt behandlet bra. Produkter fra dyr som blir oppdrettet for andre formål enn mat kan man unngå å kjøpe, det fins nok av bra alternativer.

Mat som er naturlig og økologisk er mye sunnere og smaker bedre, så hva har du å tape? Finn og støtt norske bønder nær deg som driver småskala og bryr seg om hva dyrene spiser og hvordan de har de. Spør om gressfora kjøtt på butikken, og kjøp biodynamiske egg, og du bidrar til dyras velferd og naturens balanse.

Les mer: Naturlig sunn lokal mat til alle.

Kuer er nydelige dyr, hjelp dem å leve et godt liv, ikke la dem leve i elendighet, tenk på dyrevelferden først.

Linker

Frukt og grønnsaker er usunt og ødelegger miljøet

Bærekraftig produksjon av sunn mat til alle

Jordbruket ødelegger naturen

Næringsrik naturlig lokal mat fra flinke produsenter.

Halal-slakting, kosher-slakting og bedøvelse i Norge

Se regler for halal-kjøtt

Se regler for jødisk kosher-slakting