Daglige massedrap over hele verden

Dyrplageri dyr drepes i ekstreme antall for mat

Et effektivt industrielt system er lagt opp for å skaffe oss mat, og våre fjøs er fabrikker med maskinelle prosesser og rutiner. Slakteriene er rustfrie glinsende fabrikker med fullautomatisert utstyr for systematisk, effektiv og lavkostnads slakting av levende dyr. Til slutt har vi noen få enorme slakterier her i landet, dyrene som skal slaktes transportres lange avstander, og gårdsslakting vil være slutt. Utsiktene for dyrene er ikke lyse.

Les her: Fred starter med hva du spiser.

Det er mange regler og tanker rundt slakting begrunnet i økonomi, effektivitet, hygiene, dyrehelse, dyrevelferd, og noen religiøse. De fleste av oss spiser ting som kommer fra dyr, og tenker ikke på dette som et problem, selv om de færreste har sett innsiden av slaktehus og hva som egentlig foregår der.

  • Dyrevelferd omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier.

  • Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

  • Se lov om dyrevelferd, som er en svak lov hvis det som skjer i slaktehusene er lov.

nytt_norge_okse_

Her har oksene det fint, masse grønt grass og god plass.

Industrien har lurt befolkningen til å tro at vi ikke har noe valg. De fleste av oss går i dag rundt med klær laget av skinn, spiser kjøtt, ost, melk eller egg, og sier samtidig at vi er glad i dyr og bryr oss om dem. Politiet rykker ikke ut mot slaktehus, men kommer i løpet av 2 minutter hvis noen slår en hund eller tråkker på en måke. Hvordan får vi til å leve med slik en åpenbar motsetning? Har ikke dyrene rettigheter?

Religiøs slakting er brutalt og uten respekt

Halalslakting betyr at man skjærer over halsen på dyret forfra slik at det blør ihjel, og at halsen og luftveiene åpnes. Dette er forbudt uten bedøvelse her. Les mer om halalslakting her.

Kosherslakting er jødenes religiøse metode som er helt lik i prinsippet: Halsen kuttes med skarp kniv på samme måte. Jødene og mange muslimer ser helst at kravet om bedøvelse fjernes, og vil innføre sitt smertehelvete for dyr. Les her: Kosher tradisjonen slaktes.

nytt_norge_dyr_slakting

Halal- og kosher-slakting er ekstrem plaging av dyr. Hva feiler det disse menneskene?

Smertereaksjonen hos dyrene ved slakting på denne måten er ekstrem, og alle knivkutt vil påføre dyr unødvendig lidelse, spesielt uten bedøvelse. I tillegg kommer frykt og stress. Dyr har akkurat like mye følelser som oss, og forstår hva som skjer. Den psykologiske torturen de utsettes for rett før de dør er ikke til å forstå. Hva har dyrene gjort for å fortjene dette?

Å drepe for å spise må gjøres uten stress

Selv om kosher og halal er brutalt, så er ikke luftpistol bedre. Dyrene vet hva som skjer. Det fins ingen "human" måte å drepe noen på, og kan man egentlig ha bedre samvittighet bare fordi vi ikke torturerte dyrene så mye før vi drepte med overlegg? Humant betyr å ikke drepe.

VIDEO: Slike forhold i livet er ikke OK. Dette er ikke dyrevelferd.

Våre metoder er groteske - dyrevelferd er nedprioritert

Vi gjør dyrene bevisstløse i gassfylte rom, de bløes i hjel, de skytes med pistoler, de drepes med elektrisk sjokk, brennes med syre, og alt går på samlebånd. Etterpå håndteres de maskinelt, pakkes inn, transporteres, kjøpes, tilberedes og blir så spist av oss, fullstending godkjent både offisielt og sosialt.

Ikke kjøp produkter fra dyr uten å vite hvordan de er behandlet

Det er fullstending uakseptabelt å drepe fredfulle dyr uten tanke på deres velferd. Det er utrolig enkelt å slutte og bidra til denne meningsløse praksisen, bare slutt å spise kjøtt, melk og egg. Unngå å kjøpe ting som er laget av lær og dun, og du er nesten i mål. Alternativt kan man påvirke metodene som brukes.

Mat som er vesentlig naturlig/økologisk er mye sunnere og smaker bedre, så hva har du å tape? Best av alt er alltid å bidra til dyras velferd og naturens balanse.

Les om hvorfor kjøttspising som vi gjør det nå gjør overbefolkning til et problem og ødelegger miljøet

Kuer er nydelige dyr, hjelp dem å leve et godt liv, ikke la dem leve og slakt dem i elendighet, tenk og sjekk ut dyrevelferden.

Linker

100% naturlig mat: Prøv denne super-gode burgeren

NOAH For dyrs rettigheter: NOAH jobber for alle dyr – også landbruksdyrene. Dette faller visst ikke i god jord hos Landbruks- og matdepartmenetet når støtte skal deles ut.

Her kan man melde seg på for NOAHs nyhetbrev eller aktivistnytt.

Les her: Halal-slakting, kosher-slakting og bedøvelse i Norge

Se regler for halal-kjøtt

Se regler for jødisk kosher-slakting