Bruk tiden på noe som betyr noe

Aaron Schwartz var programmerer og internett-aktivist

"Jeg prøver å få til det jeg vil. Da kan jeg ikke alltid være tilgjengelig for andre, for jeg må konsentrere meg om det jeg vil ha gjort. Jeg er bevisst og jeg har mål. Jeg vil skape en bedre verden."

Sentralt for ham var frihet på internett til å finne informasjon, sende og motta meldinger uten innblanding, dele filer, få fram fornuftige regler for intellektuell eiendom og patenter. Alminnelige ting skal ikke patenteres, men deles fritt. Oppfinnelser skal ikke stoppe utviklingen og låse folks tanker om lignende ting. Privatisering av kunnskap og informasjon tjener ikke fellesskapets interesser, og hindrer en naturlig og normal utvikling. Deling og samarbeid er bedre enn konkurranse.

Verden styres av bedrifters og myndigheters framprovoserte interesser, Aaron Schwartz ville dra inn alminnelige folks interesser og skape framskritt, balanse, åpenhet og frihet.

"Når jeg ikke vil snakke med deg eller være sammen med deg er det fordi jeg holder på med ting som er viktige for meg. Jeg blir ikke lenger flau for noe, jeg gjør som jeg vil, og jeg synes alle skulle akseptere det. Det er mange som ikke kan være alene og alltid må snakke med noen. Slik er ikke jeg. Jeg kan snakke med folk når jeg vil. Det er ikke unormalt å være slik som meg når du har noe du vil ha gjort."

Fritt etter Aaron Schwartz, data-programmerer, skribent og internett-aktivist, død 11. Januar 2013, 26 år gammel, etter trussel om 50 år i fengsel for å ha gjort det han syntes var riktig.

Grunnlaget for all utvikling er fri deling av informasjon. Bruk av patenter, rettigheter, copyright er å innføre begrensninger, og de skal holdes på et minimum.

Ideer og kommunikasjon er en felles ressurs til deling for alle i den offentlige sfære, alle stiller likt i utgangspunktet, og det handler om samfunnets framtid. Åpent er alltid best.

Linker

IMDb: Filmen om internetts egen gutt Aaron Schwartz.

Les her om at internett kan bli stengt.

Deling er til alles fordel.

Rettigheter i en digital verden.