Bruk hodet eller så har du ingenting her å gjøre

Menneskene oppfører seg som om de ikke har egen hjerne

De fleste mennesker lever i en liksomtilværelse, stiller ingen krav til seg selv og kaller det for det virkelige liv. Egne undersøkelser av muligheter og forhold, bruk av egen kritisk sans og egen intelligens er mangelvare, for i samfunnet er alt gjort klart for deg. Dine krav til innsats er små, for alt du skal gjøre er å få deg en utdannelse og en jobb, stå opp om morgenen, gå på jobben, stifte familie og la deg underholde og distraheres i 40 år, og ha noen friår før det hele er over. Sosialt press og annet press kan hisse deg opp til å mene noe og gjøre noe et par ganger, men det går som regel fort over.

Les her og bruk hue: Filmer og dokumentarer om flat jord geosentrisme med høy kvalitet overalt. Hele verden snakker om flat jord.

Å slå opp plakater kan være til stor hjelp når man skal huske noe.

Les her: Mennesket er et geni som kaster bort mulighetene, og sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

Mange innbiller seg at de lever riktig

Mange tror de lever fordi de er fysisk tilstede, og at det er nok, men da er de fortapt. Da er det ingenting noen kan gjøre. Men hvis du er som de fleste og forstår en god del, men ikke alt, da kan det hende at det er håp og at noe kan skje, at du kan lære og du kan få grep på realitetene.

Les her om hvordan barn bør lære seg å lære selv tidligst mulig.

Menneskene er kraftig standardisert

Mennesket er i dag så kraftig standardisert at en utenforstående observatør som ser reaksjonene på alminnelige stimulanser vil tro at ingen har sin egen selvstendige hjerne. Observatøren vil tro at det finnes en selvstendig ytre hjerne, og at menneskenes oppførsel er et uttrykk for denne hjernens vilje.

Spør deg selv hvorfor du ikke bruker hue. Gå ut der ute og finn ut hva stjernehimmelen egentlig er: hvem har laget den, og hvordan har de gjort det. Det var ikke Big Bang. Utfordring, tenke, ide, gjøre prosessen er ustoppelig og spennende.

Les her: Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet livsglede. Repet snøres sammen for alle.

Her er noen fakta om livet og hvordan man kan lære

Det er håp for de som ser standardiseringen de er utsatt for og vil ha noe annet, og som nekter å være tilstede i liksomtilværelsen og dens uendelige forutsigbarhet hele tiden.

  • Alle institusjoner som finnes i samfunnet er der for å gjøre deg lydig og redusere dine krav til livet. Prosessen utvikles i utdannelses-systemet og siden gjennom gjentatte budskap så lenge du lever
  • Du kan slippe unna deres grep ved å begynne å lære selv, men bare hvis du er tålmodig og villig til å få belønning for din kunnskap på et senere tidspunkt

Spør deg selv hvorfor du ikke bruker hue. Eksempelvis vet vi ikke hva som finnes like under beina våre i jordoverflaten, selv om glødende masse spruter opp: Hvor kommer den fra, og hvorfor kommer den her? Det dypeste hullet vi har boret er omtrent 14 kilometer, de fant ingenting, vi vet ingenting for ingen bruker hue.

  • Ærlighet er helt nødvendig hvis du skal lære hva du selv, alle andre og verden egentlig er
  • Du må forstå at ingenting stemmer med det du har lært på skole og i andre i institusjoner, og at du må forandre deg, og ingen ytre krefter kan ta fra deg muligheten til å lære hvis du har de krefter og evner som skal til
  • Du kan lære mer på en halvtime med en kilde til virkelig kunnskap enn i årevis på skolen
  • Alle ting er i kontinuerlig forandring, og hvis du vet hva du er ute etter så kan du skaffe deg kunnskapen selv
  • Du må lære å skille mellom hva du ønsker og hva du trenger
  • Fakta finner du alltid selv, og fakta er entydige og hører ikke på argumenter. Forskjellen mellom argumenter og fakta kan du finne ved å se på media der alt er laget, og ingenting er fakta

Her kan du lese om ayahuasca som er en psykoaktiv medisin for åndelig vekst

Læring er nyttig hvis du er her for noe annet enn å leve på liksom. De som har evnen til å lære selv kan ikke stoppes hvis de selv vil det, og belønningen er et fantastisk liv.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.