Boligeiere og bønder potensielle kraftleverandører

Stor-nettets storskala produksjon kan erstattes av småskala produksjon

Gradvis er vi i ferd med å komme i gang med ny energiprodukasjon. Kuer lager metan som er energi, og mange små lokale energi-kilder finnes når vi leter dem fram og tar dem i bruk. Men vi er ikke kommet i gang med å utnytte det - vi tenker for stort.

Det bygges overalt - kraftlinjer, kraftstasjoner, vindmøller på land og sjø - store konstruksjoner som er svært synlige og påvirker miljøet i stor grad. Alt er integrert, alt henger sammen, driftsikkerheten er høy, kvaliteten også. Risikoen er imidlertid høy, og det er lett å sette nettet ut av funksjon. De små leverandørene får ikke lett komme inn på nettet med energien sin.

Matavfall viktig energikilde med godt systemer for håndtering

Det kan bli nytt kraftparadigme med små leverandører i massevis

Men det er snart ikke flere steder å sette mastene og vindmøllene for landskapet er i ferd med å fylles opp. Dette gamle kraftparadigmet går mot slutten, og et nytt paradigme kommer.

Møkk og planteavfall gir biogass

Lokal småskala

Det er ikke sikkert det vil finnes et stort felles strømnett i framtida Løsningen ligger i lokal produksjon med mikrosystemer, passivhus som varmes opp av de som bor der, lokal termoproduksjon i mange varianter, bedre og bredere utnyttelse av solenergi, småskalaproduksjon av alle energityper, økogass-produksjon i mange former, og tilhørende dataløsninger for effektiv produksjon. Vi trenger også bedre lagringssystemer for energi og differensierte priser.

Mulighetene avtegner seg tydeligere

Vi ser nå hva som er mulig, utfordringene er store og det positive er at energien finnes i mange små kilder. Har du vurdert å lage din egen kraft og selge overskuddet inn på nettet? Nye energiformer som solcelle, biogass og minivindkraft venter på leverandører.

Mini vindmøller gir energi uten inngrep i naturen

Linker

Han er landets første boligeier som leverer strøm til nettet

Vindkraft fra landbruket inn på nettet

NVEs mening: Plusskunder produserer mer enn de selv trenger Husk at NVE er konge på haugen i det gamle regimet og motsetter seg forandringer.

Småskala sol konsentrasjon