Bli en språkutvikler lag nye ord for oss som er her

Legg selv til nye ord og uttrykk for framtida

Språkutvikling for barn er et stort tema, og handler om barns utvikling av tale- og skrivespråket. Et annet stort emne er å lære fremmedspråk for barn og voksne. Det er en mening i språket, alle språk, som vi bør lytte til, en indre og stedegen sammenheng.

Videreutvikling av eget språk for voksne har en tendens til å havne i bakleksa, det er ikke bra å være for avansert, for et folkelig språk skal være godt nok. Men kultur-utvikling og -styrking er vidtfavnende, språket er uløselig knyttet til hvem man er og hvor man kommer fra og et avansert eget språk er en styrke.

Norsk er bra for alle

Nye ord kommer stadig inn i språket

Det er ingen regler for hvordan det skjer, men når ord er etablert i vanlig bruk tar Språkrådet nye ord inn i de offisielle ordbøkene. De gjør det folk gjør. Å sluke anglisismer rått slik vi gjør nå er slapt, men det kan lett ta slutt når alle er bevisste og stolte.

Les her: Folket i Norge har virkelig et spåk for seg selv.

Her er beskrivelse av Språkrådets praksis: "Mange trur at Språkrådet har fullmakt til å godkjenne eller underkjenne nye ord, men slik er det ikkje. Vi godkjenner ordbøker og ordlister til bruk i skolen, men bestemmer ikkje kva for ord som skal takast inn i språket og seinare få plass i ordbøkene. Nye ord blir tekne opp i norsk ved at vanlege språkbrukarar tek dei i bruk, både munnleg og skriftleg. Over tid vil det vise seg kva for ord som er døgnfluger og forsvinn nokså fort, og kva for ord som festar seg i skriftspråket og blir såpass etablerte at ordbokredaktørane etter kvart tek dei inn i ordbøkene."

Alle kan delta i språkutviklingen og bør gjøre det: Styrking av eget språk skaper identitet, selvfølelse og god stedegnet kommunikasjon.

Les her: Språkvekst utvid din språklige horisont.

Det foretas fra politiets side en undersøkelse av forholdene eller politiet undersøker saken

Nye ord er kulturutvikling i praksis - ord som fester seg eller blir borte - bli med

 • Vossen samlebegrep for hvordan, hvorfor, hvem, hva. Brukes når man vil vite noe, men begrepene er foreløpig litt uklare. Vossen er det?
 • Prefonere er å flytte en avtale fram ved å telefonere, ringe eller SMesse en beskjed om tid
 • Postfonere er å flytte en avtale tilbake ved å telefonere, utsette
 • Skullet er å gjøre det som må til, det som er avtalt i en sak: Er det skullet?
 • Veg er fullstendig vegetarisk, ikke noe dyr her, ingen forvirrende forklaringer om hvilken type vegetarianisme
 • Onkel/tante kan man kalle alle som som man kjenner som er eldre enn en selv
 • Røffi politiet har notater på denne personen
 • Tidvekk kaste bort tiden f.eks på en likegyldig film eller TV program: Denne filmen var en tidvekk
 • Lesse lære noe utenat ved å lese det om og om igjen, kan erstatte pugge
 • Snillflytt sier man når man ber noen flytte seg for en på buss og tog
 • Restok betyr at det er nok informasjon, ingen flere detaljer trengs
 • Finglam høy lyd som man liker, musikk eller tale
 • Vittipro profesjonell standup eller komiker
 • Minuspurk sikkerhetsvakt
 • Promat restaurant mat
 • Orklamat ferdigmat med masse tilsetninger
 • Vennsom brukes slik som vennlig
 • Løstelefon mobiltelefon
 • Baleball dårlig fotball, noen sier all norsk fotball er baleball
 • Godnavn Når man har glemt navnet på en person og må be om det på nytt på en høflig måte. "Kan jeg få godnavnet?"

Verd et forsøk? Egne forsøk er utviklende i alle fall, hever ens nivå, og kan bli del av det norske språk.

Noen fremmedspråk hører også med - 4-5 fremmedspråk er minimum for alle. Å ikke delta i språkutvikling og læring er ren slapphet. Det dreier seg om kommunikasjon der man er.

Les her: Du kan lære så mange språk du vil.

Støtt Klarspråk saken er du kort konsis og klar i språket