Bitcoin med kryptert blockchain all finans handel aktivitet i hele verden

Blockchain med full oversikt transaksjoner er det nye internett

Bitcoin er mer spennende enn noengang. Misforståelser og skepsis rundt Bitcoin har vært stor i de årene som er gått siden introduksjonen i 2009. Den skjulte godbiten eller forklaringen på alt om Bitcoin er teknologien som underbygger det - blockchain. Vi lever i usikkerhet om hva som egentlig foregår, og hvem som står bak. Blockchain kan være det nye internett som vil ha funksjonalitet til å linke alt som skjer sammen, og til å vite alt om den enkelte. Den nye verdensvalutaen som omtales noen ganger vil være en kryptert digital valuta, kanskje med et annet navn og annen funksjonalitet enn Bitcoin.

nytt_norge_blockchain

Bankene kan spare mye med blockchain. Men vi skulle jo bli kvitt bankene: De er mellommenn.

Teknologer og spekulanter har gode tider

Kryptovalutaer har vært en drøm for spekulantene som fikk med seg den dramatiske økningen i Bitcoin opp til USD 20.000 og retur til omkring USD 3.000. Disse verdiene og mer kommer sikkert tilbake i årene som kommer. Mange andre krypto valutaer er nå aktuelle, vi nevner Ethereum.

Blockchain har interesse for IMF Pengefondet

Det internasjonale pengefondet snakker nå om virtuelle valutaer og har gitt ut en artikkel med tittelen “Virtuelle valutaer og det som kommer deretter. Innledende betraktninger”. Her skriver de om virtuelle valutaer samt blockchain: “Virtuelle valuta ordninger og distribuerte hovedbok teknologier kan styrke den økonomiske effektiviteten ved å tilrettelegge person-til-person (peer-to-peer) utveksling, og samtidig redusere transaksjonstider og kostnader, spesielt på tvers av landegrensene”.

Ny moderne infrastruktur

I tillegg til betalingssystemer med kryptovaluta har teknologiene med fordelt hovedbok betydning for infrastrukturen til et bredt spekter av markeder ut over finansmarkedet. De kan være et rask, nøyaktig og sikkert system for journalføring. Blant de aktuelle brukere er børser av alle slag, verdipapirregistre, verdipapiroppgjørssystemer, handel med eiendom, registre for helseopplysninger, musikk, diamanthandel, helse og mer. Bitcoin bruker blockchain, og de to er sammen. Kanskje kan Bitcoin kalles en fin første anvendelsen av denne teknologien.

nytt_norge_blockchain

Helsevesenet står foran store endringer - full informasjon til alle.

Forbedrede registre og loggbøker

Gjennom historien har registreringer av transaksjoner alltid vært en viktig del av sporingsinformasjon, det være seg i handel eller statlig virksomhet. Alle har hatt regnskapsbøker, som inneholder alle transaksjoner og registre med opplysninger. Blockchain støtter digitale distribuerte regnskapsbøker som registrerer og lagrer data. Dataene er 'fordelt' over hele nettverket, og de kan være åpne for alle ( “unpermissioned”) eller begrenset til deltakerne som er involvert ( “permissioned”). Et nøkkelpunkt er om noen kan komme inn og se alt om de ønsker det.

Reduserte kostnader mer effektivitet

Blockchains distribuerte hovedbok har et stort potensial for kostnadsbesparelser, spesielt for internasjonale pengeoverføringer i banksystemet. IMFs rapport om virtuelle valutaer sier at kostnadene ved å sende internasjonale pengeoverføringer kan reduseres fra omtrent 7% til kanskje 1% som er anslått for Bitcoin. Bankene ønsker rask handel, og blockchain-baserte remitterings-systemer er allerede i bruk. På Filippinene og i Kenya finnes slike plattformer som tilbyr overføringer via Bitcoin og tilbake til offisiell valuta.

Bankene ønsker også å oppnå effektivitet i driften. Bruk av denne teknologien vil hjelpe dem å bli kvitt manuelle prosesser, mellommenn, svær dataregistrering og mange verifikasjoner. Blockchain gjør alt mulig med større fart og nøyaktighet.

nytt_norge_

Vatikanet vil ha ny verdensvaluta med ny teknologi. Er det Jesuittene som står bak dette?

Blockchain teknologi kan ha mange potensielle bruksområder

Det er interesse for statlig bruk. I Storbritannia mener statlige teknologer at teknologi basert på distribuerte registre gir mulighet for myndighetene til å redusere svindel, korrupsjon, feil og kostnader i papirintensive prosesser. Blockchain har potensial til å omdefinere forholdet mellom regjeringen og innbyggerne i form av datadeling, åpenhet og tillit.

Her er noen flere eksempler på ting som skjer.

  • Privat sektor: Et eksempel er diamantindustrien som er svært utsatt for svindel. De har allerede tatt i bruk blockchain teknologi. “Everledger” heter en permanent hovedbok for diamant sertifisering og relatert transaksjonshistorikk. Den gir bekreftelser til alle parter i en handel: kjøper og selger, forsikringsselskaper, fordringshavere og jurister av mange slag. I diamanthandel er det store penger å spare på å stoppe svindel.

  • Eiendomsbransjen kan ha stor nytte av blockchain teknologi, og bringe eiendomsbransjen ut av sin eksisterende gamle teknologi med endring og vedlikehold av store registre.

  • Helseindustrien har vist interesse for blockchain teknologi. Selskaper som Facto, Tierion, DNA.Bits, BitHealth, og Gem jobber med slike prosjekter. Helsesektoren har mange typer konfidensiell informasjon, for eksempel registreringer av medisinsk historie, sykdommer, betalinger og behandling. Blockchain løser sikkerheten og personvernet i forbindelse med slike sensitive data, og kan bidra til å redusere kostnadene i forbindelse med helsetjenester .

  • Musikkbransjen har sin egen skreddersydde blockchain i den splitter nye MUSE-plattformen. På applikasjoner laget ved hjelp av MUSE nettverk, for eksempel PeerTracks, er alle utbetalinger av brukere og inntekter generert av kunstnere i krypto valuta med full oversikt.

  • Teknologien blir også tatt i bruk for etablering av desentralisert kredittvurdering og “kjenn din kunde” undersøkelser. Cetas er en slik desentralisert plattform som gjør det mulig å dele kundedata ved hjelp av blockchain.

  • Det er mange andre prosjekter som arbeider med blockchain teknologi: Microsoft Azure Blockchain-as-a-Service programmet, Open Ledger prosjektet ledet av IBM overvåket av Linux Foundation. Prosjektet involverer store navn som banken Wells Fargo & Company, børsen London Stock Exchange, konsulentfirmaet Accenture, nettfirmaet Cisco Systems,, elektronikkfirmaet Intel Corporation og mange flere.

nytt_norge_

Når blockchain fungerer godt har vi et alternativt internett med full sporing av alt som skjer.

Til slutt: Følg med på dette for utviklingen er viktig

Dette er bare en oversikt over de mange prosjektene som er i gang med denne teknologien. Blockchain teknologien er fortsatt i en tidlig fase, utfordrer dagens systemer og blir en oppmodning om endringer.

Vi skal ikke glemme at det kan ligge en plan bak alt dette: total oversikt over alle transaksjoner mellom alle mennesker gir mulighet for total kontroll over alle mennesker. Tenk litt på det også.

Linker

Hvordan blockchain can drive et alternativt internett.

IMF: Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations.

Linux Foundation: Open source blockchain for store firmaer.