Bedriftene trenger deg ferdiglaget uten nysgjerrighet

Utdannelse å gjøres klar for jobb (eller livet?)

Barn er nysgjerrige og får tidlig drømmer om hva de vil gjøre. Tilpasning er et viktig stikkord - om det er tilpasning til den enkelte eller til bedriftene. Det blir lett interessekonflikter, for næringslivet vil prøve å stjele drømmene til den enkelte.

Les her om at skolen er for livet ditt.

Les her: Lær deg å si nei og verden blir bedre.

Tenk over hva skoler og utdannelse er til for for det er overalt en kamp om hva en selv vil og hva andre vil: At en person - en selv - skal kunne leve ut sine drømmer og bli det man har tenkt seg, eller at utdannelsen skal produsere mennesker - blant annet en selv - som kan gå rett inn i bedriftenes handlingsplaner og sørge for en jevn og god profittstrøm. Samfunnets behov er også med hos noen.

Utdannelse for forandring eller for å tjene penger for andre

Bedriftene kjører harde betingelser

Bedriftene ønsker seg ferdig utdannet personell. De vil at all utdannelse skal handle om å lage ferdig utdannede mennesker på alle områder som er klare til å gå direkte inn i jobb og gjøre nytte for bedriftene. Dette er en av bærebjelkene i vårt økonomiske system. Næringslivet er i kontinuerlig kontakt med utdannings-institusjonene for å fortelle hva de trenger, og deretter settes pensum slik at de utdannede fyller kravene og kan gå direkte inn i de tilgjengelige jobbene. De lærende må jobbe hardt for å få sin personlige vilje igjennom i et slikt system.

Les her om revolusjon i skolen slipp skolen fri blant barn og unge.

Bli en nyttig mann når du blir voksen - mest for deg selv

Bedriftsuniversiteter finnes for "skreddersøm" og nøyaktig tilpassing

Ekstrem spesialisering: Enkelte store bedrifter driver dessuten egne skoler, eksempelvis McDonalds har sitt eget Hamburger University der man får opplæring på mange nivåer. Hamburger University er en stor institusjon på over 10.000 kvadratmeter utenfor Chicago, USA. Dette bedriftsuniversitetet instruerer McDonalds personell i alle aspekter av restaurant drift. Nesten 100.000 personer har fått sin utdannelse herfra.

Mange universiteter, fagskoler, høyskoler er med i utdannings-prosessene, og ønsker selv å få sitt eget budsjett til å gå i hop og å få maksimalt igjen for å tilpasse seg til næringslivets og samfunnets behov.

Rett i jobb kan være drepen for ens liv

Med slike spesialiserte skoler tenker man seg "gryteferdige" mennesker som kan gå rett inn i jobbene, og mengder er av slike folk. Det er særlig i de tekniske fagene diskusjonen er het om slik spesialisering, men i de fleste yrker er man interessert i konseptet. Alle skal være nyttige fra første dag slik at produksjon og levering kan foregå på høyt nivå, og bedriftene kan tjene maksimalt.

En hule der du kan lage hva du vil er fint

En optimalisert løsning sett fra bedriftenes side

Bedriftenes behov dekkes via slike skoler, og her er det man skal inn. Det blir slik at du er klar til å gyve løs på oppgavene fra første dag, pengene kommer som de skal, livet er perfekt og bedriftene jubler.

En optimalisert løsning sett fra den enkeltes side er et bredt grunnlag for egne beslutninger i et miljø som lever og utvikler seg.

Les her om noe annet: Paradigmeskifte sannheten kommer og godheten følger.

Linker

Bomstudier er ikke bra

Tilpasset opplæring

Lær deg litt av hvert det er best - et universalgeni kan alt og er ikke sårbar