Barn trenger hjelp til å utvikle sine evner

Begynn straks de kan holde i redskapen. Å lære å lage mat er noe barn skjønner umiddelbart, for de kan spise det de lager. Les her om stolte moderne barn: Lær barna lære gjøre ting selv tidligst mulig, og aktiver barnets evne til å lære.

Barnehage og skole er blitt en selvfølge, og det er barnets første møte med samfunnets institusjoner som skal følge dem resten av livet, eller til de skjønner hva som foregår og bryter tvert ut. Våre nervøse barn leker ikke lenger. Alt er normert og fastsatt i forhold til en standard. Alle barn og deres foreldre er intetanende med på dette. Resultatet er normerte barn som ikke vet noe særlig om seg selv og som er blitt aksepterende vesener. Men det er økende forståelse for at alle er unike, og individualisert skole er tidens store slager.

Les her om samfunnets totale kontroll som ødelegger selvstendighet og livsglede - repet snøres sammen for alle barn.

Ivrige barn trenger ikke mye hjelp for å komme i gang, men de trenger god hjelp for å komme på høyt nivå og utløse iboende krefter. Lær dem å elske å lære selv.

Engasjerte foreldre er løsningen, og les her om å ta tak i deg selv, barna og foreldrerollen.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.