Bankkontoen din er ikke trygg når de store bankene krasjer

Store kriser kan gi tap av penger for de som sparer i store banker

Et godt råd til alle er å bruke de små gode bankene. De fleste tar det som en selvfølge at bankkontoen er trygg, og at det finnes garantier for at pengene ikke forsvinner. Slik er det ikke. Det finnes en statlig garanti for tap i banker, og det er det beste bevis på at bankene ikke er sikre. Bankene krasjer stadig, de lever av egen spekulasjon og å ta risiko og de største ryker oftest. Man kan miste alt når man har penger i banken. Det er ikke bra, og det skal man ha i tankene når man disponerer pengene sine. Bankene driver heller ikke virksomhet for å hjelpe deg, de skal mest av alt øke fortjenesten sin hvert kvartal, og de suger der det er mulig å suge. Noen av småbankene har en god serviceorientert holdning, og prøv å finne en slik.

Les mer: Økonomi i dagens marked, forbrukslån til bekymring eller vekst? Online lån – ny verden, ny frihet. Men er det en bakside ved medaljen?

Store banker er usikre, og i Norge har vi tidligere og nylig hatt store bankkriser. I 1991/1992 overtok staten forløperen for dagens DNB, Fokus Bank og Kredittkassen ved hjelp av det som da het Banksikringsfondet og Bankinvesteringsfondet. Slike ting kan skje igjen, og da kan det hende det er Det Internasjonale Pengefondet IMF som griper inn.

Bank krasj henger ofte sammen med børs krasj.

Det som skjedde på Kypros har noe med dette å gjøre

På Kypros satte man i 2012-13 inn en “redningsaksjon” ved at EUR 10 milliarder ble stilt til disposisjon av Eurogroup, Europakommisjonen (EC), Den Europeiske Sentralbank (ECB) og Det Internasjonale Pengefondet (IMF). Som motytelse var Kypros villige til å legge ned landets nest største bank Laiki Bank. Samtidig ble alle innskudd i denne banken som ikke var dekket av garantiordningen dradd inn. I den største kommersielle banken Bank of Cyprus dro man inn nær 50% av innskuddene.

Slikt kan skje hos oss, og det er privatpersoners penger som er utsatt. Alle banker vil for tiden ha pengene som finnes i privatmarkedet som innskudd, for de kan gi bankene god beskyttelse i krisetider, om de skulle komme. Se det i lys av det som skjedde på Kypros. Vær mistenksom overfor bankene, spesielt de store, og sjekk om de driver stor egen spekulasjon med høy risiko. De tar pengene dine og spekulerer med dem i markeder med høy risiko.

De visste ikke hva de solgte og kundene visste ikke hva de kjøpte.

Les mer: Kryptoanarki manifestet gir deg bakgrunn for meninger.

Helsen til norske banker er akkurat nå ganske god (kanskje)

Regn ikke med at du vet hvor solid en bank er, for det skjuler de godt. Men ting skjer fort. De store bankene har flere millioner kunder hver, hundretusener med kontoer på NOK 2 millioner og mer. Bankenes Sikringsfond kan dekke omtrent 16000 kontoer inntil NOK 2 millioner med de penger de nå har. Ved en stor krise vil mange flere bli rammet, og mer penger vil måtte skaffes. Det kan hende at det ordner seg med statlige tilskudd, men det kan like godt hende at det ikke skjer. Det kan hende at internasjonale aktører kommer inn og at de stiller strenge krav - slik som på Kypros.

Du har ingen rettigheter til din bankkonto ved en krasj

Pass på at du kjenner det forholdet du som innskyter har med banken din. De fleste nordmenn bruker bankkonti for å betale sine regninger, samt som depot for sine overskytende midler. Men når vi gir våre penger til bankene via innskudd, gir vi faktisk den banken et lån. Med andre ord blir vi usikrede långivere i banken, og banken gir ingen sikkerhet for at lånet du har gitt dem vil bli betalt tilbake. Dersom banken krasjer vil innskytere stå på linje med resten av långiverne for å få ører på krona gjennom konkurs prosesser eller gjeldsforhandlinger.

På Island gikk alt galt.

Konkurskø er ikke noe særlig

Mange tror at dette ikke er et problem siden Bankenes sikringsfond garanterer bankinnskudd opp til 2 mill kr. Vi tror våre penger, opp til dette beløpet, er sikre. Dette er fornuftig å tro når enkeltbanker får problemer, men det er ikke fornuftig å tro på det i tider med systemisk stress. I 2008 - 2009 var det stress på banksystemet i mange land, og det kan komme igjen. Da vil pengene til innskyterne kunne bli brukt som del av en “redningsaksjon”. Småsparerne kommer best ut av det, men alle andre kan gå på en smell. Vi vet også at det er umulig å fastslå riktig verdi på en banks reelle verdier, for det er en dyp hemmelighet.

Les mer: Finansverdenens skjulte formuer: Finansforetakene lurer bevisst samfunnet trill rundt.

Finn deg en liten bank til pengene dine. Sjekk mest mulig hvordan det står til.

Risikoforståelse er gull verdt

Man må selv vurdere om man vil plassere penger i de store bankene, når man tenker på den potensielle risikoen som er der. Det er best å være i forkant og finne trygge muligheter før det blir krise.

Hvorfor er noe av dette viktig for deg akkurat nå? Vi tror vi fortsatt kan ha noen tid foran oss før en større finansiell krise kommer, men det er alltid en god regel å forstå risikoen man tar. Se på dette som noe å tenke på, kanskje også noe å gjøre noe med. Tenk smått og lokalt, skaff informasjon.

Link

Bankenes sikringsfond