Bønn om hjelp til meg selv

Jeg vil gjøre mange ting

 • Arbeide med å åpne min bevissthet og tenking

 • Være i konstant aktivitet i den fysiske verden

 • Alltid lytte observant til min indre stemme for personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er

 • Søke fullstendig frihet definert som jeg velger det selv

 • Makte å samle og observere meg selv fullstendig: følelser, intellekt, instinkt, bevegelser

 • Utvikle frigjorte responser på alle hendelser

 • Aldri arbeide med noe jeg ikke liker

 • Ikke frykte noe

 • Se til at jeg forstår hvordan mitt ego fungerer

 • Se meg selv som andre ser meg

nytt_norge_

Naturens fruktbarhet og kretsløp er en grunnkraft.

 • Se andre og bidra til forståelse med andre
 • Se verden og bidra til en voksende bevissthet om hvorfor vi er her
 • Forstå fortellingen om utviklingen av mitt og andre skapningers liv og plass i verden
 • Forstå hva verden egentlig er hvor vi kommer fra og hvem vi er og hva vi skal her
 • Finne min menneskelige intethet og forstå og inngå i helheten
 • Arbeide for god helse via riktig inntak av mat og drikke, nok hvile, mental aktivitet og konstant bevegelse
 • Bli et komplett kompetent menneske som kan få til alt jeg velger å gjøre
 • Utvide kontinuerlig min mulighetshorisont
 • Finne styrke så jeg ikke gir opp dette arbeidet så lenge jeg lever

Linker

Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Tenk at livet ikke er farlig og det er naturlig å dø.

Tankene er mulighetenes mesterkraft.

Sammenhengen finnes der vi kommer fra og dit vi skal tilbake