Agenda 21 innføres mens vi sløver gjennom dagene som går

Skattene vi betaler brukes til å finansiere vår underkastelse

Agenda 21 er en verdensdekkendel, koordinert innsats styrt gjennom verktøyet FN for å gjøre oss mindre informerte og sykere med det formål å kontrollere hvert eneste aspekt av våre liv.

Les mer: Ha objektiv protest som grunnholdning til alt.

Vi er alle produkter av et skolesystem som leder oss inn i en tilstand av apati og viljeløshet. Alt vi greier er å gå på skolen, deretter gå på jobben og så forsvinne. Vi gjør alt vi får beskjed om uten å tenke, mene og gjøre noe selv. Vi er uten egen kraft, og kan manipuleres fullstendig.

Les mer: Nysnakk og doble meninger er i aktiv bruk.

Prosjektet Agenda21 har hatt usynlig framdrift en stund for de er redde for å bli avslørt, men nå girer de opp med hjelp av den katolske jesuitt-paven Frans i ly av en grønn og bærekraftig verden som skal tvangsrealiseres innen 2030.

Link til FNs bærekraftmål finner du her. Konsekvensene av disse målene er innføring av et kontrollregime med brutal undertrykking av all individuell frihet for å oppnå framdriften de ønsker.

Dette er avansert nysnakk, for ordene betyr ikke det man skal bringes til å tro. En ekte trojansk hest er satt inn i verden for å bedra oss.

Miljøvern eller bærekraftig utvikling er FN-verktøyet som skal gjøre oss ufrie for godt.

Dyrk store arealer hensynsløst og flytt videre når jorda er ødelagt. Etterpå kommer Agenda 21 inn med nye tvungne mekanismer som alle må følge.

Hovedpunkter i Agenda21 er

  • All matproduksjon skal kontrolleres. Kun patenterte frø og planter med opphavsrett blir tilgjengelige. Maten skal inneholde et minimum av næring. Bare FN-godkjent mat blir tillatt, lokale frø og planter skal bort, husdyrhold skal følge verdensdekkende normer, all jakt for mat skal begrenses og gradvis fjernes.

Les mer: I en verden med biologisk mangfold bestemmer man selv hvilke frø som skal brukes.

  • Kraftig depopulasjon og helsesvikt. 7 milliarder mennesker er for mange å kontrollere, og tallet må kraftig ned, kanskje så lavt som 500 millioner.

Bill Gates og de to siste norske statministre støtter vaksineprogrammene der målet er å redusere befolkningen.

  • Medisin er kun det som er godkjent av kontrollinstanser. Naturlige legemidler forbys eller gjøres utilgjengelige. Den kjemiske medisinindustrien bestemmer alt.
  • Vi skal ha en verdensregjering med et verdenspoliti og militærvesen gjennom FN med en verdensvaluta utstedt av en verdensbank (World Bank) som igjen er kontrollert av en fåtallig elite.
  • Alle skal enkelt og greitt mikrochippes ved fødsel og skal kunne overvåkes døgnet rundt hele livet.
  • Alle som ikke går med på dette er terrorister og blir fjernet ganske enkelt ved at chippen skrus av slik at livet deres stopper opp.
Vi blir holdt i en tilstand av styrt oppmerksomhet, empati tas bort, alt skal gjøres av økonomiske korporasjoner med overordnet mål om kontroll.

Dette blir vi ikke med på

Dette høres sikkert for vilt ut til å kunne være sant, men les om Agenda 21 her og du vil straks se at konturene av det som er beskrevet ovenfor stemmer. FN er ingen vennlig organisasjon som vil oss vel.

Les mer: Ha objektiv protest som grunnholdning til alt.

Med din hjelp vil Agenda 21 ikke kunne bli en realitet.