8 timers arbeidsdager ødelegger livet ditt

Vi marsjerer i takt men gleden er borte

Jobb gjør at alle i hele samfunnet går i tog eller marsjerer samme vei hele tiden. Shopping er noe av det viktigste, for firmaene skal tjene penger, og de har laget en stor institusjon av hele samfunnet der deres betingelser styrer alt. Presset er ikke lenger umerkelig, det er også konstant, og jobben er alt og i sentrum av alles liv. Man er bokstavelig talt tvunget til å tjene penger for å klare seg, og den eneste veien for de fleste er å få seg jobb. Problemet er bare at jobben tar så mye av livet ditt, og du må gjøre den selv om du ikke alltid vil. Tenk etter: Jobben er alt du har i livet ditt, den styrer din livsutfoldelse.

Les mer: Alarm dusj brød kaffe trikk jobb helg ferie til vi dør.

Jobb mindre og bli fri

All den tiden du bruker på jobben er tid du kunne brukt til noe annet. De som jobber mindre får tid til seg selv, kan sette seg inn i ting de virkelig er interessert i, ha lang og god kontakt med andre, dyrke sin egen mat, lage sin egen energi, reise, gjennomføre ønskeprosjektene sine, og mye mer. Man kan for eksempel drive med yoga i en livslang studie for styrke, helse og indre ro.

Det er på tide å tenke og handle: Tiden er ens egen, men salg til andre er alltid en tapsforretning.

Med 8 timer på jobben vil sosiale relasjoner vanskeliggjøres, familier brytes opp, vi blir trøtte og slitne, motivasjonen tørker bort, reisevei tar ytterligere tid og når overtid kommer i tillegg kan man glemme resten av sitt liv. Har du kortere arbeidstid kan du få tid til å ta deg av dine barn og undervise dem selv på hjemmeskole.

Jobb-begrepet er også unormalt og ødeleggende

Et menneskeliv skal ikke standardiseres og deles inn i jobb og fritid slik vi nå gjør.

I flere land blir nå 21 timers arbeidsuke reelt vurdert. Tanken er at mange da tjener sine penger på flere og mer interessante måter, eller reduserer sitt forbruk, og får et bredere og fullere liv.

Vi går videre, og oppgaven er å finne ut hva som er godt og normalt for en selv. Etter søvn er 16 våkne timer er det livet man har, og det er et godt utgangspunkt. Det beste er opplagt å ha all denne tiden for seg selv, med sine nærmeste og andre man selv velger å ha kontakt med.

Det er tankemagi oog praktisk bedrageri at 8 timers "arbeidsdag" er blitt normalt. Selvbestemmelse gir frihet. Retten til selvbestemmelse er uinnskrenket for alle som vil. Det er verdt å forsøke. Begynn med å redusere til 80%, og sjekk ut hva du får gjort med de ekstra timene du får.

Les mer: Du selger livsenergien din for penger.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.